Aanzienlijke schade door piraterij

images2

Mede door het ontbreken van effectief centraal gezag in Somalië en de slechte veiligheidstoestand in de Somalische en internationale wateren daaromheen, is piraterij sinds 2006 een zeer groot en urgent probleem. De wateren vormen één van de drukst bevaren zeeroutes waarvan ook veel Nederlandse zeeschepen gebruik maken.

Sinds medio 2008 vragen de sociale partners (KVNR en vakbond Nautilus International) om gewapende bescherming tegen piraterij in en rond Somalië. Op 4 december 2015 heeft het kabinet het Beleidsstandpunt bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verplaatsen
Piraterij brengt aanzienlijke economische consequenties met zich mee. De zeevaartsector is bij uitstek een internationale bedrijfstak. Zeevaartbedrijven zijn niet aan een specifiek land gebonden en kunnen zich eenvoudig verplaatsen. Lading wordt in mondiale concurrentie aangeboden, waarbij door de verlader, ladingeigenaar en/of verzekeraar aan de reder eisen worden gesteld ten aanzien van gewapende beveiliging.


Economische schade

Als aan die beveiliging niet door een VPD kan worden voldaan, loopt de reder vracht voor Nederlandse schepen mis, hetgeen economische schade oplevert en uitvlaggen bevordert. De toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van de zeevaart vloeit vooral voort ut het beheer  aan de wal, zoals het bevrachten van het schip, het technisch onderhoud, het bemannen van het schip en toeleveringen van producten en diensten van scheeps(reparatie)werven, accountants, banken en juristen e.d.

Fiscaal
Ook zijn er negatieve effecten voor zeevarenden. Zo verliezen Nederlandse reders bij het uitvlaggen van hun schepen een fiscaal loonkostenvoordeel voor Nederlandse zeevarenden, waardoor de loonkosten stijgen. Hierdoor gaan arbeidsplaatsen voor Nederlandse zeevarenden verloren. Dit heeft zijn weerslag op de gehele Nederlandse maritieme cluster die in grote mate gebruik maakt van de expertise van (voormalig) zeevarenden.

Zie voor uitgebreide informatie: 

Fact sheet  december 2015 piraterij Golf van Aden en Indische Oceaan

                                                                             

Geactualiseerd op 30 december 2015

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht