Zeescheepvaart kraamkamer voor hele maritieme cluster

Zeebenen
De maritieme cluster is een belangrijke werkgever en bood in 2016 direct werk aan 165.000 personen. Indirect biedt het maritieme cluster werk aan 265.000 personen, waarmee de werkgelegenheid in het maritieme cluster, direct en indirect, uitkomt op 3,9% van de werkgelegenheid in Nederland. De Nederlandse zeevaart biedt werkgelegenheid aan iets minder dan 30.000 personen, waarvan circa 7.400 Nederlanders. Het werkgelegenheidscijfer heeft betrekking op schepen onder Nederlandse vlag en kantoorpersoneel in Nederland. Het gaat om ongeveer 400 in Nederland gevestigde reders. 

  

Vacatures

De druk op de arbeidsmarkt is in 2015 toegenomen. Het aantal vacatures (najaar 2015) is fors hoger geworden; het vacaturepercentage was in november 2016 gelijk aan 3.7. Bepaalde functies blijven relatief moeilijk vervulbaar, het gaat hierbij vooral om vacatures voor officieren, kapiteins en walpersoneel. Volgens de werkgevers is ongeveer eenderde van de vacatures moeilijk vervulbaar.

 

Maritieme kraamkamer

De koopvaardij en de offshore zijn de ‘kraamkamer’ voor de gehele nautische sector. De monitorstudie Nederlandse maritieme cluster 2016 geeft aan dat zeevarenden die aan de wal gaan werken dat doen binnen de Nederlandse maritieme cluster. Zonder nautische ervaring immers geen havenmeester, loods of leraar op een maritiem college. Ook liggen vele functies binnen de scheepsbouw en de rederijen open.

 

Geactualiseerd op 3 januari 2017

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

MAG_logo_blue-low

Kalender

ProSea