ENNL

Vestigingsklimaat

Prioriteit KVNR: aantrekkelijk vestigingsklimaat zeevaartsector

Reders: “Voor een toekomstbestendige Nederlandse zeevaart, waarin de belangen van de Nederlandse reders en vloot in internationaal verband worden tegemoetgekomen, is een aantrekkelijk vestigingsklimaat noodzakelijk.”

Marjolein van Noort 150.JPG
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

010 2176 278
noort@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Een gunstig zeescheepvaartbeleid is belangrijk voor reders om zich in Nederland te vestigen en vanuit Nederland te ondernemen. Dat vraagt om een slagvaardige overheid, in haar rol als beleidsmaker, uitvoerder en handhaver.

Om de mondiale concurrentie het hoofd te bieden vanuit Europa met daarbinnen Nederland is een robuust en aantrekkelijk vestigingsbeleid nodig. Startpunt is een gelijk speelveld. Niet alleen als het gaat om economische, financiële en fiscale regelingen, maar ook op gebied van internationaal werkende wet- en regelgeving zonder een nationale kop.

Het maritiem werkprogramma 2018 – 2021, dat in februari dit jaar is ondertekend, versterkt samenwerking binnen de maritieme sector en stelt een aantal concrete speerpunten voor de zeescheepvaart waaronder een goed werkend scheepsregister, alternatieve financieringsmogelijkheden en veiligheid op het water en aan boord.

Met het maritiem werkprogramma is er erkenning van de relevantie van de zeescheepvaart en het belang van een coherent klimaatbeleid, een kwalitatief hoogstaand register en toegang tot financiering.

De aantrekkelijkheid van het Nederlandse register is echter nog weinig zichtbaar. Hierin moeten stappen worden gezet om ook actief inschrijvingen in het register te realiseren.

Uitdaging

De minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt mogelijkheden om de taken wat betreft promotie en acquisitie uit te besteden aan een private partij. De KVNR zou deze taken graag op zich nemen en onderbrengen in een op te richten stichting ter promotie van en acquisitie voor het Nederlandse scheepsregister.

Stand van zaken

Komende maanden wordt gewerkt aan de concrete invulling van het maritiem werkprogramma. Per onderdeel zal de koers uitgezet worden.