ENNL

Vestigingsklimaat

Prioriteit KVNR: aantrekkelijk vestigingsklimaat zeevaartsector

Nederlandse reders:

“Voor een toekomstbestendige Nederlandse zeevaart, waarin de belangen van de Nederlandse reders en vloot in internationaal verband worden tegemoetgekomen, is een aantrekkelijk vestigingsklimaat noodzakelijk.”

De KVNR verwelkomt het voornemen van de minister om een maritieme autoriteit op te richten, is dé kennispartner uit de sector om de maritieme autoriteit vorm te kunnen geven en volgt de ontwikkelingen  overheidszijde m.b.t de totstandkoming van een maritieme autoriteit.

KVNR - Marjolein van Noort - Financiering, Handel en Europese zaken - web
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

010 2176 278
noort@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Een gunstig zeescheepvaartbeleid is belangrijk voor reders om zich in Nederland te vestigen en vanuit Nederland te ondernemen. Dat vraagt om een slagvaardige overheid, in haar rol als beleidsmaker, uitvoerder en handhaver.

Om de mondiale concurrentie het hoofd te bieden vanuit Europa met daarbinnen Nederland is een robuust en aantrekkelijk vestigingsbeleid nodig. Startpunt is een gelijk speelveld. Niet alleen als het gaat om economische, financiële en fiscale regelingen, maar ook op gebied van internationaal werkende wet- en regelgeving zonder een nationale kop.

Het maritiem werkprogramma 2018 – 2021 bevat een aantal concrete speerpunten voor de zeescheepvaart, waaronder het verbeteren van het scheepsregister en alternatieve financieringsmogelijkheden.

Alternatieve financieringsmogelijkheden

Uitbreiding van de financieringsmogelijkheden en verbetering van toegang tot concurrerende financiering is voor reders essentieel om internationaal te ondernemen. Daarbij gaat het zowel om verlenging van financiering als om financiering voor nieuwbouw. Bancaire financiering is een onderdeel van het palet. Afgelopen paar jaar is het aantal mogelijkheden uitgebreid met o.a. het fonds van NESEC en Invest NL. Daarnaast heeft Atradius Dutch State Business het instrumentarium zo aangepast dat er ook mogelijkheden zijn voor de zeevaart.

Hoewel dit relevante stappen zijn, is de impact vooralsnog vooral voor het MKB beperkt. Belangrijkste aandachtspunten betreffen de mate waarin Invest NL openstaat voor projecten van Nederlandse reders, het beschikbare kapitaal bij Nederlandse banken voor de zeevaart en de ontwikkeling van nieuwe (private) fondsen met focus verduurzaming en/ of het MKB. Overheidsgaranties en Europese middelen zoals de Europese Investeringsbank en InvestEU kunnen daar zeker een rol bij spelen.

Maritieme Autoriteit

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2020 een principebesluit genomen tot oprichting van een maritieme autoriteit, die onder directe aansturing komt van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM). Een maritieme autoriteit moet met o.a. sterkere dienstverlening beter tegemoetkomen aan de klant, de reders, en op deze manier bijdragen aan een gunstig Nederlands vestigingsklimaat.

Uitdaging

De maritieme autoriteit moet de uitvoering van het scheepsregister overnemen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Toezicht en handhaving blijft bij ILT belegd.

Het is belangrijk dat de reder centraal moet staan in de nieuwe opzet van het scheepsregister bij de maritieme autoriteit. De reder moet ontzorgd worden bij de registratie van een zeeschip onder Nederlandse vlag. Invoering van accountmanagement is hierbij een voorwaarde. Lukt dit niet of niet voldoende vanuit de overheid, dan moet uitbesteding worden overwogen.

Stand van zaken - 10 februari 2021

De KVNR verwelkomt het voornemen van de minister om een maritieme autoriteit op te richten, de KVNR is dé kennispartner uit de sector om de maritieme autoriteit vorm te kunnen geven en de KVNR volgt de ontwikkelingen overheidszijde m.b.t de totstandkoming van een maritieme autoriteit.