ENNL

Vaccinatieprogramma voor zeevarenden

Alles wat u moet weten!

Omdat zeevarenden een moeilijk bereikbare doelgroep zijn die wereldwijd worden geconfronteerd met beperkte bewegingsvrijheid door COVID-19-maatregelen, is maatwerk noodzakelijk om ze (tijdig) te kunnen vaccineren. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten een Nederlands vaccinatieprogramma voor zeevarenden op te zetten en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders uitgenodigd dit programma in beheer te nemen. Sinds de eerste vaccinaties op 15 juni zijn inmiddels meer dan 12.000 zeevarenden gevaccineerd onder dit programma. Op deze pagina:

Vaccinatieprogramma in actie

Ik wil een vaccinatieafspraak voor zeevarenden maken

Op 15 juni 2021 is het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden die op Nederlandse schepen werken van start gegaan. Sinds 1 september 2021 is de werkingssfeer van het programma uitgebreid naar alle zeevarenden die werken op schepen die de havengebieden aandoen van:

  • Delfzijl-Eemshaven;
  • Amsterdam-IJmuiden;
  • Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk;
  • Vlissingen-Terneuzen.

Uitgesloten van deelname aan het programma zijn zeevarenden die werken op vissersvaartuigen (met uitzondering van trawlers), overheidsschepen, jachten en schepen die geen internationale reizen maken.

Afspraken kunnen alleen worden ingepland door rederijen, werkgevers of scheepsagenten die in Nederland zijn gevestigd.

De geldende procedures - Algemene Informatie, Deel I (Nederlandse zeehavens) en Deel II (luchthaven Schiphol) - zijn hieronder te downloaden:

Geldende procedures - Algemene Informatie (v5.0)

Deel I - (Nederlandse zeehavens) (v5.0)

Ik ben een gevaccineerde zeevarende en wil een Europees vaccinatiebewijs (EUDCC)

LET OP: bent u een zeevarende en beschikt u over een BSN? Dan kunt u uw Europees vaccinatiebewijs via uw DigID inladen in de coronacheck app of als pdf opvragen via CoronaCheck.

Zeevarenden kunnen alleen zelf een Europees vaccinatiebewijs (EUDCC) aanvragen. Vanwege zeer strenge privacyregels rond het verwerken van medische gegevens, kan de aanvraag niet via de werkgever verlopen. Een zeevarende kan onder het Nederlandse vaccinatieprogramma voor zeevarenden alleen zijn gevaccineerd tegen COVID-19 door één van de volgende twee medische dienstverleners:

  • Port Health Centre / Arbo Unie in een Nederlandse zeehavenregio;
  • KLM Health Services op luchthaven Schiphol.

Download het AANVRAAGFORMULIER voor het aanvragen van een EUDCC

Download en lees de INVULINSTRUCTIE om een EUDCC aan te vragen

Zeevarenden die zijn gevaccineerd door Port Health Centre/Arbo Unie dienen hun aanvraag in via EUDCC@kvnr.nl. De KVNR zal als taakgemachtigde van Arbo Unie de EU DCC’s verstrekken aan de zeevarenden.

Zeevarenden die zijn gevaccineerd bij KLM Health Services dienen de aanvraag in via covid19vaccination.health@klm.com.

Alleen aanvragen die compleet en correct zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Zeevarenden ontvangen na verzending een automatisch gegenereerde e-mail ter bevestiging. Aanvragen hoeven niet herhaaldelijk worden ingediend. Onjuiste of incomplete aanvragen worden NIET in behandeling genomen. 

Voor vragen over de EU DCC/QR-code kunt u contact opnemen met de KVNR via onderstaand contactformulier.

2
2
false
true
true
2
1
true

Samenwerkingspartners

 

dummy
CONTACT

 

OKtoVaccinate@kvnr.nl

 

(+31) 010 2176 288

 

www.kvnr.nl/vaccines4seafarers 

Vraag, opmerking of feedback? Laat een bericht achter