ENNL

Vaccinatieprogramma voor zeevarenden

Alles wat u moet weten!

Welkom

In opdracht van het Ministerie van VWS beheert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) het Netherlands COVID-19 Vaccination Programme for Seafarers. Voor de uitvoering van dit vaccinatieprogramma voor zeevarenden is de KVNR een samenwerking gestart met een tweetal medische dienstverleners, namelijk Arbo Unie voor vaccinatie in de Nederlandse zeehavenregio's en KLM Health Services voor vaccinatie op luchthaven Schiphol. Per 15 maart 2022 is de vaccinatiemogelijkheid op AMS Schiphol Airport beëindigd.

Deze webpagina bevat de actuele instructies, procedures en relevante informatie met betrekking tot het vaccinatieprogramma.

Meest recente wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

Vaccinatieprogramma in actie

Instructie vaccinatieprogramma

 • Algemene informatie v6.0

  Om kennis te nemen van de opzet van het Nederlandse vaccinatieprogramma voor zeevarenden, is het raadzaam om als nieuwe deelnemer aan het vaccinatieprogramma eerst de algemene instructie te bestuderen.

  Voor de diverse aanvraagprocedures voor vaccinatie en vaccinatiebewijzen ga naar de onderstaande delen I, II, III en/of EUDCC. 

  Download en bestudeer eerst via onderstaande knop de algemene informatie over dit programma en de procedures.

  Download de instructie (.pdf)
 • Deel I - Vaccinatie Nederlandse zeehavens v6.0

  In de vier grote Nederlandse zeehavenregio's van Eemshaven, IJmond, Rijnmond en Scheldemond verzorgt Arbo Unie de vaccinatie van zeevarenden onder het KVNR-programma Netherlands COVID-19 Vaccination Programme for Seafarers.

  In aanmerking komen zeevarenden, ongeacht nationaliteit, die werken aan boord van zeeschepen die de havengebieden aanlopen.

  Afspraken kunnen uitsluitend worden gemaakt door in Nederland gevestigde vertegenwoordigers van de zeeschepen (scheepsbeheerders en cargadoors) en in Nederland gevestigde werkgevers van zeevarenden.

  Uitgesloten van deelname aan het programma zijn zeevarenden die werken op vissersvaartuigen (met uitzondering van trawlers), overheidsschepen, jachten en schepen die geen internationale reizen maken.

  Er wordt gevaccineerd met het Janssen vaccin als volledige basisreeks.

  Klik op onderstaande knop om de Engelstalige aanvraagprocedure te downloaden.

  Download procedure (.pdf)
 • Deel II - Vaccinatie Schiphol Airport v5.0 (beĆ«indigd)

  Per 15 maart 2022 is de mogelijkheid van vaccinatie op AMS SCHIPHOL AIRPORT beëindigd. Zeevarenden kunnen een Europees Digitaal Corona Certificaat (EUDCC) aanvragen bij KLM Health Services tot 30 april 2022. Daarvoor staat de procedure hieronder beschreven onder 'Aanvraagformulier EUDCC / QR-code'.

   

 • Deel III - Boostervaccinatiecampagne v1.1

  GRATIS BOOSTERVACCINATIE

  Per 11 januari 2022 verzorgt Arbo Unie onder het Netherlands COVID-19 Vaccination Programme for Seafarers ook booster vaccinaties voor zeevarenden.

  Download hieronder de Engelstalige aanvraagprocedure om afspraken in te plannen bij Arbo Unie voor boostervaccinaties.

  Download de aanvraagprocedure (.pdf)
 • Aanvraagformulier EUDCC / QR-code

  Zeevarenden die onder het Netherlands COVID-19 Vaccination Programme for Seafarers zijn gevaccineerd, kunnen een Europees Digitaal Coronacertificaat (EUDCC) aanvragen. Dit document staat ook wel bekend als 'QR-code'.

  Houders van een Nederlands BSN kunnen na vaccinatie automatisch worden geregistreerd in de database van de Nederlandse overheid. Op die manier kunnen deze personen zelf via DigiD hun EUDCC / QR-code inladen in de CoronaCheck app. 

  EUDCC aangevraagd en ontvangen? Volg dan onderstaande video instructie om het EUDCC in te laden in de CoronaCheck app. Deze procedure wordt aanbevolen, omdat het mogelijk de geldigheid van het EUDCC verlengt t.o.v. de papieren/pdf versie.


  Download via onderstaande knop het Engelstalige formulier voor het aanvragen van een EUDCC / QR-code. 

  Let op: vergeet niet bij het indienen van het aanvraagformulier de twee vereiste bijlagen mee te sturen:

  • Engelstalig RIVM-registratiekaartje
  • Foto/scan paspoort


  Vanwege privacy regels kunnen aanvragen alleen worden ingediend door de gevaccineerde zelf. Aanvragen die incompleet of incorrect worden ingediend, worden NIET in behandeling genomen.

  Download aanvraagformulier (.pdf)

Beheer vaccinatieprogramma

 • Over

  In opdracht van het Ministerie van VWS beheert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) het Netherlands COVID-19 Vaccination Programme for Seafarers. 

  Voor de uitvoering van dit vaccinatieprogramma voor zeevarenden is de KVNR een samenwerking gestart met een tweetal medische dienstverleners, namelijk Arbo Unie voor vaccinatie in de Nederlandse zeehavenregio's en KLM Health Services voor vaccinatie op luchthaven Schiphol.

 • Samenwerkingspartners

  De KVNR is als beheerder samen met medische dienstverleners Arbo Unie en KLM Health Services uitvoerder van het vaccinatieprogramma voor zeevarenden, maar staat daarin niet alleen. 

  Om het vaccinatieprogramma tot een succes te maken wordt o.a. samengewerkt met onderstaande organisaties.

 • Aantal vaccinaties

  Dagelijks worden zeevarenden onder het Netherlands COVID-19 Programme for Seafarers gevaccineerd. Inmiddels hebben bijna 25.000 zeevarenden een vaccinatie ontvangen via het programma. 

  Veruit de meeste zeevarenden worden in Nederlandse zeehavenregio's gevaccineerd op een locatie van de Arbo Unie of aan boord van hun schip. Het gaat om ca. 90% van het totaal. De overige 10% van de vaccinaties worden op luchthaven Schiphol verzorgt door KLM Health Services. Booster vaccins worden alleen in de Nederlandse zeehavenregio's aangeboden.

  2021: Tussen 15 juni 2021 and 31 december 2021 zijn 21.458 zeevarenden met een Janssen-vaccin gevaccineerd onder dit programma. 

  Op 11 januari 2022 is een boostervaccinatiecampagne toegevoegd aan het programma voor zeevarenden.

  Aantal vaccinaties in 2022 tot en met week 6: 653 basisvaccinaties (Janssen); 3.258 booster vaccinaties (Pfizer).*

  *Toekomstige correcties voorbehouden

 • Lancering programma

  Sinds de start van het vaccinatieprogramma op 15 juni 2021 heeft het Netherlands COVID-19 Vaccination Programme for Seafarers veel in de belangstelling gestaan. 

  Bij aanvang was het programma wereldwijd de enige in zijn soort, maar vaccinatie van zeevarenden is inmiddels in veel landen op stoom gekomen.

  Persbericht lancering vaccinatieprogramma
 • Contact

  Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen bij vragen of opmerkingen over het vaccinatieprogramma. 

  Heeft u een dringende vraag of wilt u ons liever telefonisch spreken? Stuur dan een e-mail aan oktovaccinate@kvnr.nl of bel naar (+31) 010 2176 288.