ENNL

Vaccinatieprogramma voor zeevarenden

Alles wat u moet weten!

Omdat zeevarenden een moeilijk bereikbare doelgroep zijn die wereldwijd worden geconfronteerd met beperkte bewegingsvrijheid door COVID-19-maatregelen, is maatwerk noodzakelijk om ze (tijdig) te kunnen vaccineren. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten een Nederlands vaccinatieprogramma voor zeevarenden op te zetten en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders uitgenodigd dit programma in beheer te nemen. De aanvraagprocedure voor vaccinaties is opengesteld in de middag van 9 juni. De eerste vaccinaties zijn gezet op 15 juni. Op deze pagina:

Hoe belangrijk is het werk van zeevarenden?

Instructie vaccinatieprogramma

Hieronder is de Engelstalige instructie gepubliceerd voor werkgevers van zeevarenden die in aanmerking komen voor een vaccinatie onder het 'Netherlands COVID-19 Vaccination Programme for Seafarers'. Het document kan ook als PDF worden gedownload om op te slaan. In de instructie zijn contactgegevens en links naar donwloadbare hulpmiddelen verwerkt t.b.v. de aanvraagprocedure. Download de PDF om toegang te krijgen tot de hyperlinks. De concrete en volgordelijke stappen om te volgen beginnen vanaf pagina 11.

 
 

Laatste updates

De KVNR heeft op 12 mei jl. een persbericht verzonden met een aankondiging over het vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Het programma start naar verwachting vanaf medio juni en ligt daarmee nog op schema. De aanvraagprocedure is opgengesteld op 9 juni 2021. 

Over de aanleiding van dit programma en het programma zelf is gecommuniceerd in diverse Kamerbrieven van de overheid aan de Tweede Kamer:

Veelgestelde vragen

Sinds de aankondiging op 12 mei dat de sector zelf de organisatie van het vaccinatieprogramma voor zeevarenden op zich zou nemen, hebben de KVNR en samenwerkingspartners heel veel vragen ontvangen van reders, zeevarenden en allerlei andere belanghebbenden. Hieronder hebben we een selectie van veelgestelde vragen weergegeven.

Ik ben een zeevarende, wat moet ik doen om een vaccinatie tegen COVID-19 te ontvangen?

Als je in aanmerking komt voor dit programma en je werkgever deelneemt aan dit programma, dan zal je werkgever je uitnodigen voor de vaccinatie. Als je vervolgens toestemming geeft voor een vaccinatie, dan zal je werkgever een afspraak maken voor de vaccinatie en je op de hoogte houden van het verdere proces.

Wat zijn de voorwaarden om voor vaccinatie in aanmerking te komen?

Het vaccinatieprogramma is uitsluitend en alleen bedoeld voor actieve zeevarenden, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats, werkzaam aan boord van zeeschepen onder Nederlandse vlag of onder Nederlands beheer. Aanmelding verloopt via de werkgever die jou daartoe een uitnodiging zal sturen tezamen met een door jou in te vullen verklaring van geen bezwaar alsmede een vragenlijst over jouw gezondheid.

Wanneer kan ik mij laten vaccineren?

Het vaccinatieprogramma start vanaf het moment dat de overheid de vaccins overdraagt aan de sector. Dit is naar verwachting vanaf medio juni. Tot die tijd wordt er hard verder gewerkt aan het opzetten van systemen, die ervoor moeten gaan zorgen dat het vaccinatieproces zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

Waar kan ik worden gevaccineerd?

De keuze van de locatie is afhankelijk van de situatie en zal worden gemaakt in overleg met de werkgever. De redersvereniging KVNR heeft met een tweetal private partijen afspraken gemaakt over waar de vaccinaties zullen worden aangeboden. De aangewezen locaties zijn:

  • Groningen Seaports; aan boord van het schip of een wallocatie.
  • Haven van Amsterdam; aan boord van het schip of een wallocatie.
  • Haven van Rotterdam; aan boord van het schip of een wallocatie.
  • North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen); aan boord van het schip of een wallocatie
  • Schiphol: de transit zone en Schiphol Oost.
Welk vaccin wordt gebruikt voor dit programma?

In alle gevallen zal er gebruik gaan worden gemaakt van het zgn. Janssen vaccin. Het vaccin waarbij slechts één vaccinatie nodig is.

Het zijn de werkgevers die ten behoeve van hun zeevarende werknemers de vaccinatieverzoeken moeten indienen. Waar het vaccineren dan vervolgens zal plaatsvinden, is afhankelijk van de situatie op dat moment. Monster je aan in bijvoorbeeld Rotterdam, dan ligt het voor de hand dat het vaccineren daar zal plaatsvinden. Vlieg je via Schiphol dan lijkt dat de meest aangewezen locatie. Tot die tijd kan het geen kwaad om jouw werkgever alvast op de hoogte te stellen van het feit dat je graag gevaccineerd wilt worden, zodat daar in de planning rekening mee kan worden gehouden.

Uit het nieuws vernam ik recent dat het Janssen vaccin wordt afgeraden voor mensen jonger dan 44 jaar. Kom ik nu nog in aanmerking van het vaccin?

Nederland verkeert in de luxe positie dat er uit diverse vaccins kan worden gekozen. Dat de overheid nu de inzet van het Janssen-vaccin lijkt af te schalen voor de landelijke vaccinatiestrategie, doet geen afbreuk aan de inzet van het vaccin voor het vaccinatieprogramma voor zeevarenden.

In bepaalde gevallen, zoals voor moeilijk bereikbare doelgroepen, is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met één prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. Deze adviezen neemt minister De Jonge van VWS over.

Is de vaccinatie verplicht?

Nee, er is niemand die je kan verplichten om een vaccinatie te nemen. Wel wordt het aangemoedigd om je te laten vaccineren.

Het reguliere vaccinatie programma in Nederland ligt aardig op koers. Kies ik nu daarvoor of ga ik voor het zeevarenden vaccinatieprogramma?

Het vaccinatieprogramma voor zeevarenden is in aanvulling op het reguliere Nederlandse vaccinatieprogramma en niet ter vervanging van. Er kan dus een keuze worden gemaakt voor het programma dat het beste past bij jouw situatie. Biedt het nationale vaccinatieprogramma bijvoorbeeld het Janssen vaccin aan en valt dat binnen jouw verlofperiode dan lijkt dat de beste optie. Daar waar het nationale programma een vaccin aanbiedt dat  twee keer dient te worden gegeven en er onduidelijkheid bestaat over of beide data samenvallen met jouw verlofperioden dan lijkt de optie voor een vaccin uit het zeevarendenprogramma de beste optie. Natuurlijk zijn er ook situaties te bedenken waar je op basis van jouw reguliere vaar/verlofschema net niet kunt deelnemen aan het nationale programma. In dat geval kan het lonen om met jouw werkgever in contact te treden om te bezien of hij de kleine verandering die nodig is in het vaar/verlof schema kan faciliteren. 

Ik zit nu op zee en word pas over twee maanden afgelost. Kan ik dan nog steeds gebruik maken van het Janssen vaccin onder het vaccinatieprogramma voor zeevarenden?

De overheid heeft in totaal zo’n 50.000 Janssen vaccins toegezegd onder het zeevarendenprogramma. De eerste levering wordt in de tweede helft van juni verwacht. Omdat onmogelijk alle voor de vaccinatie in aanmerking komende zeevarenden dan gelijk in Nederland kunnen zijn is besloten om te kiezen voor een programma dat een doorlooptijd kent van vele maanden. Hoeveel maanden precies, dat is nog niet duidelijk maar als er gekeken wordt naar de gangbare uitzendtermijn van de Nederlandse zeevarenden dan zou een ieder die het wil gebruik moeten kunnen maken van het programma.

Momenteel zit ik nog vast aan boord in Taiwan, vanwege de lockdown. Nu had ik het bericht gelezen dat zeevarenden het Janssen krijgen in juni. Ik vroeg me af of we daar een oproep voor krijgen, of dat we ons zelf ergens moeten inschrijven? 

De overheid stelt de vaccinaties gratis ter beschikking aan de redersvereniging KVNR, die op haar beurt met de organisaties die gaan vaccineren procedure afspraken maakt over het waar en wanneer. Naar verwachting kunnen de eerste vaccins vanaf medio juni worden gezet. Om ervoor in aanmerking te komen, dient jouw werkgever daartoe voor jou en jouw collega’s een verzoek in te dienen. De achterliggende reden hiervoor is om controle op misbruik van de regeling mogelijk te maken en tevens om de administratieve last van de organisaties, die gaan vaccineren, tot een minimum te beperken. Tevens is het jouw werkgever die moet opdraaien voor de kosten van het vaccineren. Indien jouw werkgever aan het programma wenst deel te nemen, zal hij jou daar binnenkort over informeren. Vooruitlopend daarop kun je jouw werkgever natuurlijk nu al laten weten dat je graag voor de vaccinatie in aanmerking wenst te komen.

De schepen van mijn rederij varen niet onder de Nederlandse vlag en vallen evenmin onder Nederlands beheer;  meest Luxemburg , Mauritius en België. De manning van de schepen wordt wel vanuit Nederland geregeld. Valt dat ook onder de paraplu van ‘Nederlands Beheer’? Of betreft het beheer slechts de schepen zelf?

In dit geval kom je helaas niet in aanmerking voor een vaccinatie vanuit het Nederlandse programma. De criteria van het programma zijn namelijk gebaseerd op de schepen. Vaart het schip onder Nederlandse vlag en/of vindt het beheer van het schip vanuit Nederland plaats dan kom je als zeevarende wel in aanmerking voor het programma.

Ik werk bij een rederij die voor zover ik kan nagaan geen lid is van de KVNR. Hoe kom ik in aanmerking voor de vaccinatie?

Het vaccinatieprogramma is bestemd voor de zeevarenden aan boord van zeeschepen onder Nederlandse vlag of onder Nederlands beheer. Het gaat dan primair om de koopvaardij, waterbouw en trawlervisserij. Lidmaatschap van de werkgever bij de KVNR (programmabeheerder) of een andere branchevereniging of vakbond is hiervoor niet nodig!

Val ik als stagiair ook onder het programma?

Als je als stagiair bent verbonden aan een schip dat onder de regeling valt dan val je automatisch onder het programma. Het vaccin is geregistreerd vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

2
2
false
true
true
2
1
true

Samenwerkingspartners

 

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Vraag, opmerking of feedback? Laat een bericht achter