ENNL

Uitgelicht

White Paper Zeevarenden en Schengen

KVNR

De Nederlandse Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft met betrekking tot het uitstempelen van de niet-EU-zeevarenden bij grensoverschrijdingen in zeehavens een standpunt ingenomen dat strijdig is met de jarenlange bestendige stempelpraktijk.

Download White paper - Zeevarenden en Schengen

Guido Hollaar 150.JPG
Dossierhouder

 

Guido Hollaar
Hoofd Arbeidszaken

010 4146 001
hollaar@kvnr.nl

 

Tjitso Westra 150.JPG
Dossierhouder

 

Tjitso Westra
Bemanningszaken en Opleidingen

010 4146 001
kvnr@kvnr.nl 

Samenvatting

Volgens de Nederlandse Staatssecretaris ontvangen niet-EU-zeevarenden uitsluitend een uitreisstempel als zij, na aanmonstering aan boord, in essentie onmiddellijk met het zeeschip uit de haven vertrekken. Het vereiste dat zeevarenden vrijwel direct moeten uitvaren met hun zeeschip betekent een ingrijpende wijziging van de stempelpraktijk aangezien in veel gevallen een periode verstrijkt tussen het moment dat zeevarenden aanmonsteren en het moment dat zij uitvaren met het zeeschip.

Het standpunt van de Nederlandse Staatssecretaris is met deze systematiek in strijd. Daarnaast bemoeilijkt dit standpunt de grensbewaking, veroorzaakt het implementatieproblemen en leidt het vermoedelijk tot een grootschalig vertrek van zeeschepen naar zeehavens buiten het Schengengebied. De verwachting is dat de nadelige financiële effecten hiervan enorm zijn.

Om die reden luidt de oproep aan alle lidstaten zich uit te spreken tegen het incorrecte standpunt van de Nederlandse Staatssecretaris. Dit kunnen lidstaten doen door schriftelijke opmerkingen in te dienen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie waar een prejudiciële procedure over de juiste uitleg van de stempelpraktijk start.

De Schengengrenscode bevat uniforme regels met betrekking tot de uit- en inreis van het Schengengebied voor zeevarenden die aanmonsteren op hun zeeschip. Iedere lidstaat is verplicht deze regels op dezelfde wijze en systematisch toe te passen. De regels zorgen ervoor dat zeevarenden op een efficiënte en pragmatische wijze het Schengengebied kunnen in- en uitreizen. Een belangrijke regel is dat niet-EU-zeevarenden bij de grensdoorlaatpost in de zeehaven een uitreisstempel ontvangen voordat zij aanmonsteren aan boord, ongeacht de daadwerkelijke dag van vertrek van het zeeschip.   

Lees de White Paper