Vestigingsklimaat

Behoud van de Nederlandse zeescheepvaart is cruciaal voor de Nederlandse maritieme cluster, gelet op intensieve en omvangrijke banden tussen de zeescheepvaart en de andere delen van de maritieme cluster. Voor het behoud van de zeescheepvaart moeten Nederlandse reders de mondiale concurrentie aankunnen. Deze concurrentiepositie is niet onbedreigd. Inmiddels is meer dan de helft van de wereldvloot in Aziatische handen. Europa en daarbinnen Nederland staan voor de continue opgave om aantrekkelijk te blijven als vestigingslocatie voor reders. Dit vereist een ambitieus zeescheepvaartbeleid, een concurrerend fiscaal klimaat, een klantgericht register met goede en snelle dienstverlening en een antipiraterijbeleid dat overeenkomt met dat van andere landen. 

 

Maritieme strategie

De maritieme strategie is op 15 januari 2015 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Schultz van Haegen noemt de maritieme strategie uniek, omdat zij tot stand is gekomen in samenwerking met alle maritieme partners. De KVNR verwelkomde deze maritieme strategie en benadrukte het grote belang ervan. Na twee jaar blijkt dat de uitvoering van de ambitieuze strategie hapert. De voortgang gaat veel trager dan veel maritieme partijen wensen. Intussen is er veelvuldig overleg tussen de maritieme brancheorganisaties en het ministerie met als doel de uitvoering te versnellen. Lees meer over de maritieme strategie

 

Continuering èn verduidelijking van richtsnoeren staatsteun cruciaal

De Europese richtsnoeren voor staatssteun voor het zeevervoer, de State Aid Guidelines, bieden Europese reders een gelijk speelveld met hun buiten de EU gevestigde concurrenten. Voor de concurrentiepositie van Europese reders en hun vloot is het van wezenlijk belang dat deze richtsnoeren gecontinueerd worden, bestendig en eenduidig zijn. Lees meer over de State Aid Guidelines.

 

Herziening Europees Maritiem beleid
Na een twee jaar durende evaluatie en consultatie van de belanghebbenden heeft de Europese Commissie eind september een werkdocument gepubliceerd met haar bevindingen (link). Het document geeft vooral een overzicht van de ontwikkelingen vanaf de publicatie van het beleidsdocument en bevat geen nieuwe beleidsinitiatieven. De Europese Commissie benadruk het grote belang van veilig, efficiënt intra EU-zeevervoer en mondiaal zeevervoer. Ook het in stand houden van de concurrentiekracht van de Europese zeescheepvaart op de mondiale markten wordt benadrukt, net als het continu aanpassen van de logistieke ketens op basis van de ontwikkelingen in de wereld. In 2017, het jaar van de zeescheepvaart, zal uitgebreid verder gesproken worden over het Europees zeescheepvaartbeleid.

 

Geactualiseerd op 16 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht