Loodsplicht en tarieven

De KVNR streeft naar een versoepeling van de loodsplicht, meer differentiatie in de loodsdienstverlening en een strakke kostenbeheersing door het Loodswezen. De tucht van de markt, die onverkort werkt voor de afnemers van de loodsdiensten, de reders, moet sterker gaan gelden voor het Loodswezen.

De kapitein van een schip is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het schip, voor de opvarenden en voor alle andere zaken aan boord. Gezagvoerders met kennis en kunde dienen in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de loodsplicht. Ook moeten zij naar keuze gebruik kunnen maken van loodsdienstverlening op afstand. Nemen ze genoegen met een langere wachttijd, dan dient daar een lager tarief tegenover te staan; dat is klantgerichte differentiatie.
Voor behoud van een internationaal level playing field is een gematigde ontwikkeling van de loodsgeldtarieven van essentieel belang. Vervoerders kijken naar de totale kosten van een logistieke keten. Deze afweging kan leiden tot de keuze voor een andere haven of voor een minder duurzame vervoersmodaliteit leiden als de kosten van de havendienstverlening te hoog zijn. De KVNR is van mening dat het Loodswezen met alle kracht dient te streven naar kostenbeheersing en dat de minister in bijzondere situaties in moet kunnen grijpen in de tariefvaststelling, die bij wet bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is belegd.  
 
Loodsplicht Nieuwe Stijl
Het overleg over een loodsplicht nieuwe stijl verloopt stroef. De aangekondigde flexibilisering van de loodsplicht houdt in onze optiek een versoepeling van de loodsplicht in voor kleine zeeschepen en het bevorderen van loodsen op afstand (LOA). Het ministerie, de rijkshavenmeesters en het loodswezen verstaan hier regionalisering onder.
In de regionale plannen die in de zomer van 2015 zijn ontwikkeld, worden er meer in plaats van minder zeeschepen onder de loodsplicht gebracht, zonder dat de noodzaak daartoe wordt onderbouwd. Bovendien gaan van regionalisering vooral regionale stakeholders profiteren en marktpartijen die hoogfrequent een haven aanlopen. De (inter)nationale belangen van de kustvaart en de binnen/buitenvaart voor de bediening van het achterland worden onvoldoende erkend of ondergeschikt gemaakt. Tevens ontstaat er een lappendeken van vrijstellingsgronden door regionale verschillen, net als in de huidige wet- en regelgeving. De KVNR pleit juist voor overzicht en transparantie in een nieuwe systematiek. 
 

 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht