Afval

De KVNR deelt met de milieuorganisaties de zorg over het vele plastic op verschillende plaatsen in de wereldzeeën en de gevolgen daarvan op langere termijn voor dieren en uiteindelijk ook mensen. 

 

In plaats van weer nieuwe regels, in de visie van de KVNR zijn er al adequate regels voor scheepsafval, pleit de KVNR voor het verbeteren van de huidige EU-regels en voor het verbeteren van de afgiftefaciliteiten in havens wereldwijd voor schepen.

De KVNR wijst er overigens ook op dat 80% van het zwerfvuil afkomstig is van het land en 20% van de scheepvaart.

 

Ook het ontstaan van zwerfafval op land dient aangepakt te worden. De huidige regelgeving (IMO en op Europees niveau ook opgenomen in een EU-richtlijn) verbiedt al het overboord zetten van plastics. Alle scheepseigenaren zijn volgens de regels verplicht om (huishoudelijke) afval af te geven. Controle hierop is mogelijk omdat aan boord verplicht een zogeheten garbage record book bijgehouden moet worden. Daaruit is af te leiden hoeveel afval (incl. het plastic afval) aan boord zou moeten zijn verwerkt. De koopvaardijschepen dienen de bezoekende havenautoriteit vooraf te informeren over de aanwezige hoeveelheid afval en welke afvalstromen het schip af gaat geven in de haven. Het toezicht op de naleving in de Nederlandse havens voor de afgifte van afval door zeeschepen wordt uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

De KVNR stelt zich op het standpunt dat de EU-regelgeving over afval dringend aangepast moet worden, omdat de EU-Lidstaten deze regels verschillend interpreteren. Ook de aangifteformulieren en tarieven kunnen tussen de verschillende EU-havens sterk uiteenlopen, constateert de KVNR. Ook is het zeer belangrijk dat er havenontvangstvoorzieningen met voldoende capaciteit beschikbaar zijn om het afval in ontvangst te nemen.

 

Laatst geactualiseerd op: 4 april 2016

 


 
 

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

MAG_logo_blue-low

Kalender

21-22 februari 2017
15-16 juni 2017
ProSea Open Course
Marine Awareness

 

8 maart 2017
Big Data voor efficiënt varen & Walstroom voor grote zeeschepen
Toegang leden KVNR tegen gereduceerd tarief

 

 

 

ProSea