Afval

De EU-regelgeving over afval moet dringend aangepast worden, omdat de EU-lidstaten deze regels verschillend interpreteren.

 

Achtergrond

De bewustwording over de verontreiniging van de wereldzeeën groeit sterk. Van het afval is 80% afkomstig van het land en 20% van de scheepvaart. Milieuorganisaties trekken regelmatig aan de bel en de KVNR deelt die terechte zorgen over de vervuiling en de lange termijn gevolgen voor de aarde, biodiversiteit en uiteindelijk de gezondheid van mensen.

 

Adequate regels voor scheepsafval zijn er al, maar verbetering is altijd mogelijk. Daarom pleit de KVNR voor het aanpassen van de huidige EU-regels. Bovendien zoekt de KVNR naar verbetering van de afgiftefaciliteiten in havens wereldwijd om het reders mogelijk te maken op een goede wijze van hun afval af te komen.

 

De huidige regelgeving op mondiaal en Europees niveau voorziet al in een verbod op het overboord zetten van plastic materiaal. Alle scheepseigenaren zijn verplicht om (huishoudelijk) afval af te geven. Toezicht is mogelijk doordat het bijhouden van een afvallogboek verplicht is, het zogeheten garbage record book. Uit dit logboek is af te leiden hoeveel afval aan boord zou moeten zijn verwerkt. Voorafgaand aan het aanlopen van de haven dient het koopvaardijschip aan de havenautoriteit door te geven hoeveel aanwezig afval en welke afvalstromen het schip af gaat geven in de haven. In de Nederlandse havens wordt het toezicht op de naleving hiervan uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 

Toch ontstaan er problemen door verschillende interpretaties door de EU-lidstaten van de Europese richtlijn inzake havenontvangstinstallaties. Zo kunnen de aangifteformulieren en tarieven (directe versus indirecte betaling) tussen de verschillende havens in de EU sterk uiteenlopen, constateert de KVNR. Daarnaast is het van groot belang dat er havenontvangstvoorzieningen met voldoende capaciteit beschikbaar zijn om het afval in ontvangst te nemen. De KVNR zet in op harmonisatie van de wijze van afvalafgifte en het financieringsmechanisme in de EU-havens.

 

Geactualiseerd op 20 maart 2017

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht