Luikenwagens

De KVNR erkent dat er aan het werken met luikenwagens risico’s zijn verbonden. De KVNR en haar leden nemen langs een aantal wegen maatregelen om deze risico’s zo snel mogelijk te verkleinen. Naast mogelijke technische aanpassingen van de installatie zelf is ook het naleven van de voorgeschreven procedures voor het werken met luikenwagens van groot belang om ongelukken te voorkomen. De KVNR voert een actief beleid om de kans op ongevallen te verkleinen.


Voorlichtingsfilm
De Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden (ACVAZ) heeft een instructiefilm laten maken over luikenwagens en veiligheid. Deze film is bedoeld voor zeevarenden werkzaam bij rederijen, scholen en trainingsinstituten.  


In de trainingen worden op de DVD diverse situaties getoond zoals onder meer:
- het gevaar van verkeerd inhaken van de luiken;
- markeringen als hulpmiddel om in te kunnen haken;
- gevaar van het aanrijden van personen / objecten;
- dode hoeken vanaf verschillende bedieningsposities en andere risico’s.

De film is in het Engels en voorzien van Russische, Indonesische en Nederlandse ondertiteling. De film is ook verkrijgbaar op DVD en kan opgevraagd worden bij het ACVAZ-secretariaat, Weena 723, 3013 AM Rotterdam, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

 

Geactualiseerd op 7 februari 2017

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht