Afdrachtvermindering

De regeling afdrachtvermindering zeescheepvaart stelt reders door middel van een loonkostenverlichting in staat vanuit Nederland te blijven concurreren op de mondiale scheepvaartmarkten.

Deze regeling versterkt tevens de arbeidsmarktpositie van Nederlandse zeevarenden. Daarmee draagt deze regeling bij aan het behoud van een vloot onder Nederlandse vlag met de daaraan verbonden werkgelegenheid. Zonder deze regeling verdwijnen de Nederlandse zeevarenden van de vloot hetgeen grote gevolgen heeft voor de gehele Nederlandse maritieme cluster. Veel Nederlandse zeevarenden die hun carrière voortzetten aan de wal, doen dat in de Nederlandse maritieme cluster gezien hun kennis en expertise.

De fiscale faciliteiten voor de zeevaart zijn in 2014 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geëvalueerd.

In deze evaluatie wordt geconcludeerd dat de regeling afdrachtvermindering en de tonnagebelasting nog steeds belangrijke regelingen zijn, die bijdragen aan het behoud van een level playing field. Hierdoor kunnen Nederlandse reders op de wereldmarkten de concurrentie aan met reders buiten de Europese Unie. Op basis van deze evaluatie ziet het kabinet geen aanleiding om aan de fiscale faciliteiten een horizonbepaling toe te kennen

Lees meer over de achtergronden regeling afdrachtvermindering

ProSea

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

De KVNR steunt