Afdrachtvermindering

De regeling afdrachtvermindering zeescheepvaart stelt reders door middel van een loonkostenverlichting in staat vanuit Nederland te blijven concurreren op de mondiale scheepvaartmarkten.

Deze regeling versterkt tevens de arbeidsmarktpositie van Nederlandse zeevarenden. Daarmee draagt deze regeling bij aan het behoud van een vloot onder Nederlandse vlag met de daaraan verbonden werkgelegenheid. Zonder deze regeling verdwijnen de Nederlandse zeevarenden van de vloot hetgeen grote gevolgen heeft voor de gehele Nederlandse maritieme cluster. Veel Nederlandse zeevarenden die hun carrière voortzetten aan de wal, doen dat in de Nederlandse maritieme cluster gezien hun kennis en expertise.

De fiscale faciliteiten voor de zeevaart zijn in 2014 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geëvalueerd.

In deze evaluatie wordt geconcludeerd dat de regeling afdrachtvermindering en de tonnagebelasting nog steeds belangrijke regelingen zijn, die bijdragen aan het behoud van een level playing field. Hierdoor kunnen Nederlandse reders op de wereldmarkten de concurrentie aan met reders buiten de Europese Unie. Op basis van deze evaluatie ziet het kabinet geen aanleiding om aan de fiscale faciliteiten een horizonbepaling toe te kennen 
 
Regeling afdrachtvermindering zeevaart

De regeling afdrachtvermindering zeescheepvaart stelt reders door middel van een loonkostenverlichting in staat vanuit Nederland te blijven concurreren op de mondiale scheepvaartmarkten.

Deze regeling versterkt tevens de arbeidsmarktpositie van Nederlandse zeevarenden. Daarmee draagt deze regeling bij aan het behoud van een vloot onder Nederlandse vlag met de daaraan verbonden werkgelegenheid. Zonder deze regeling verdwijnen de Nederlandse zeevarenden van de vloot hetgeen grote gevolgen heeft voor de gehele Nederlandse maritieme cluster. Veel Nederlandse zeevarenden die hun carrière voortzetten aan de wal, doen dat in de Nederlandse maritieme cluster gezien hun kennis en expertise.

De fiscale faciliteiten voor de zeevaart zijn in 2014 door het ministerie van I&M geëvalueerd.
In deze evaluatie wordt geconcludeerd dat de regeling afdrachtvermindering en de tonnagebelasting nog steeds belangrijke regelingen zijn, die bijdragen aan het behoud van een level playing field. Hierdoor kunnen Nederlandse reders op de wereldmarkten de concurrentie aan met reders buiten de Europese Unie. Op basis van deze evaluatie ziet het kabinet geen aanleiding om aan de fiscale faciliteiten een horizonbepaling toe te kennen.

 

Achtergrondinformatie Regeling afdrachtvermindering zeevaart
De regeling afdrachtvermindering zeevaart heeft in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw vorm gekregen in de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en premie voor de volks­verzekeringen (WVA). Deze regeling geeft de Nederlandse reder een loonkostentegemoetkoming voor in dienst zijnde zeevarenden.Beleidskader
De regeling afdrachtvermindering zeevaart valt onder de Europese richtsnoeren voor staatssteun voor het zeevervoer. Deze richtsnoeren bieden de mogelijkheid om de fiscale en sociale lasten voor reders en zeevarenden te verminderen tot niveaus die met de mondiale norm overeenstemmen en dragen zo bij tot de realisatie van een level playing field. Volgens deze richtsnoeren zijn de volgende arbeidskostenmaatregelen ten behoeve van het communautaire zeevervoer toegestaan:

 

- verlaagde sociale zekerheidstarieven voor communautaire zeelieden die aan boord van in een lidstaat geregistreerde schepen werken;

- verlaagde inkomstenbelastingtarieven voor communautaire zeelieden op in een lidstaat geregistreerde schepen.

 

Binnen dit kader bedraagt de tegemoetkoming maximaal de som van de verschuldigde belastingen en de sociale zekerheidspremies, met inbegrip van de verschuldigde pensioenpremies.Doel regeling
Het doel van de regeling afdrachtvermindering zeevaart is:

  • het versterken van de arbeidsmarktpositie van Nederlandse zeevarenden;
  • het versterken van de concurrentiepositie van Nederlandse reders;
  •  het versterken van de Nederlandse maritieme cluster via Nederlandse
     zeevarenden die doorstromen naar de wal na hun carrière aan boord.

 

Geactualiseerd op 15 november 2017

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht