ProSea

Duurzaam en milieubewust varen begint met competente, milieubewuste zeevarenden. Regelgeving, duurzaamheidsbeleid, milieu-certificering (zoals ISO 14001), technische installaties en operationele procedures – die ontworpen zijn om effecten van scheepvaart op de (mariene) omgeving te minimaliseren – worden gecomplementeerd en verhoogd in effectiviteit door competent en milieubewust maritiem personeel. De IMO erkent het belang van dit zogenaamde ‘Human Element’ en heeft voor alle zeevarenden basiskennis van de mariene omgeving en de impact van scheepvaart op die omgeving opgenomen als kerncompetentie in de STCW-code (Standards of Training, Certification and Watch Keeping, Manilla Amendments 2011).

 

Stichting ProSea heeft, samen met de KVNR en anderen, door een tien jaar lange lobby een belangrijke rol gespeeld in de aanpassing van de STCW-code en heeft ook de bijbehorende modelcursus Marine Environmental Awareness Course (MEAC) ontwikkeld (IMO modelcourse 1.38). De jury van de KVNR Shipping Award gaf ProSea hiervoor een eervolle vermelding. "Erkend door de IMO heeft het een positieve uitstraling voor de hele Nederlandse maritieme sector." 

Stichting ProSea richt zich op de Human Element door het geven van cursussen aan en ondersteunen van maritieme onderwijsinstituten, door mee te denken met (internationale) scheepvaartbedrijven, door het ontwikkelen en uitvoeren van klant specifieke cursussen en door open inschrijvingscursussen in Marine Environmental Awareness.

‘Het vak van zeevarende is veranderd’, zegt Bopp van Dessel, cursusleider en directeur bij Stichting ProSea. ‘De ontwikkeling naar Duurzame Scheepvaart is niet meer weg te denken en zal waarschijnlijk alleen nog maar belangrijker worden. Als zeevarende moet je daar dus ook voldoende van afweten om je vak goed te kunnen doen’.

 

ProSea's 2-daagse modelcursus Marine Environmental Awareness is gebaseerd op het People-Planet-Profit-principe en is opgedeeld in vier blokken:

 

  • Een algemene inleiding: wat is duurzame zeevaart, wat is duurzaamheid/marine environmental awareness en hoe kijk je daar zelf tegenaan. Die start is belangrijk, want het betrekt de cursisten en geeft een beeld van de doelen met de maatregelen die later in de cursus aan bod komen.
  • De tweede stap is het aantonen van het belang van de oceanen, daarbij draait het om de werking van de mariene ecologie.' 
  • Met deze basis komen hierna de verschillende raakvlakken tussen scheepvaart en de zee aan bod. Eerst zijn dat de olievervuiling en plastics, en daarna de emissies, milieuschade door uitheemse organismen (ballaswater en biofouling), het effect van onderwatergeluid en scheepsontmanteling. 
  • De cursus sluit af door alle cursisten via workshops te laten nadenken over oplossingen en wat zij zelf kunnen doen om deze vormen van vervuiling tegen te gaan.

 

Door opname in de STCW-code worden deze onderwerpen nu in alle 171 verdragslanden van de IMO verplichte kost voor (toekomstige) zeevarenden. 
 
Voor meer informatie over ProSea, de MEAC of wat ProSea voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen met Stichting ProSea via info@prosea.info

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht