ENNL

Onderwijs en stages

Maritieme Opleidingen

Verspreid over Nederland zijn er tien maritieme mbo-opleidingen. Hierbij word je opgeleid tot stuurman, werktuigkundige of tot een combinatie van beide (maritiem officier).

Atlantic Klipper

Mbo-scholen en -opleidingen

Mbo niveau 2

Schipper/machinist beperkt werkgebied: Nederlandse zee, Nederlandse exclusieve economische zone of reizen dichtbij de internationale kust. Dit zijn voornamelijk schepen in de havendienst, bij de kustwacht of offshore. Toelatingseisen:

 • Vmbo-diploma met wiskunde en natuur- en scheikunde 1;
 • Relevante vakopleiding mbo niveau 1. 

Mbo niveau 3

Stuurman en/of werktuigkundige kleine schepen: schepen kleiner dan 3000 ton en/of met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW. Toelatingseisen:

 • Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en natuur- en scheikunde 1; 
 • Relevante vakopleiding mbo niveau 2. 

Mbo niveau 4

Stuurman en/of werktuigkundige alle schepen. Toelatingseisen:

 • Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en natuur- en scheikunde 1;
 • Relevante vakopleiding mbo niveau 3;
 • Overgangsbewijs klas 3 naar 4, havo en vwo. 

Voldoe jij niet aan de toelatingseisen? Neem dan contact op met een van de zeevaartscholen over de mogelijkheden.

Zeevaartscholen
De mbo-opleidingen zijn te volgen op onderstaande zeevaartscholen:

HBO-opleiding en - scholen

Het hbo biedt de opleiding tot maritiem officier (marof). Tijdens deze opleiding wordt je zowel opgeleid voor de technische, de werktuigkundige als voor de nautische richting: stuurman.  

Zeevaartscholen 

Deze opleiding wordt aangeboden op de volgende zeevaartscholen:  

Toelatingseisen

De volgende toelatingseisen gelden voor de opleiding tot maritiem officier. Deze eisen kunnen per zeevaartschool verschillen. Daarom is het aan te raden om ook de website van de zeevaartschool te raadplegen.

Vwo

 • Natuur & Techniek
 • Natuur& Gezondheid + natuurkunde of NLT* 

Havo

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid + natuurkunde of NLT*
 • Economie & Maatschappij + natuurkunde

Overig

 • Mbo-diploma niveau 4

* Natuur, leven en technologie

Medische keuring

Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. Deze keuring is niet verplicht voorafgaand aan de opleiding, maar wel aan te raden. De keuring is namelijk wel nodig om stage te kunnen lopen. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.