Wet minimumloon niet van toepassing op internationale zeevaart

Guido Hollaar

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark heeft vanmiddag in een debat in de Tweede Kamer bevestigd dat de Wet minimumloon niet van toepassing is op de internationale zeevaart. Dit antwoord gaf zij op vragen van VVD-Kamerlid Bart Smals.

foreignseafarer_smll

Op 5 maart 2019 schreef minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer dat het Nederlandse minimumloon onder voorwaarden niet van toepassing is op de internationale zeevaart. Deze zeeschepen moeten geregeld buiten de Nederlandse territoriale wateren varen en buitenlandse havens aandoen. Door een uitspraak van de Raad van State van 17 april 2019 is onduidelijkheid ontstaan over de brief van Koolmees. De Raad van State verving het zogenaamde ‘woonlandbeginsel’ bij de bepaling of de Wet minimumloon wel of niet van toepassing is op niet-EU-zeevarenden aan boord van Nederlands gevlagde schepen door het zogenaamde ‘thuishavenbegrip’. Daarmee leek een breuk met de sinds de jaren 1960 gehandhaafde praktijk op handen, wat desastreuze gevolgen voor het voortbestaan van de Nederlandse zeevaart zou hebben betekend. 

De staatssecretaris bevestigde dus vanmiddag dat de Wet minimumloon niet geldt voor de internationale zeevaart en deed de toezegging dat de minister dit nog in een brief aan de Tweede Kamer zal bevestigen. 

De noodzakelijke duidelijkheid is hiermee voor de internationale zeescheepvaart verkregen.