Plan Timmermans is goede intentie

Nathan Habers

De vanmiddag gepresenteerde Europese Green Deal van Eurocommissaris Timmermans is een welkome stap en geeft blijk van een positieve intentie om van Europa het eerste klimaatneutrale contintent te maken. Het is goed dat de Green Deal van de Europese Commissie ook kan worden toegevoegd aan de reeks klimaatafspraken die wereldwijd worden gemaakt. Zo is het Klimaatakkoord van Parijs de meest bekende en voor de zeevaart werd vorig jaar al een klimaatakkoord overeengekomen door alle landen in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN.

dummyart01

Bij een eerste ‘maritieme blik’ op de Europese Green Deal springen twee plannen in het oog. De Commissie wil inzetten op een verschuiving van vervoer over land naar vervoer over water. De Nederlandse reders vinden dit vanzelfsprekend een zeer welkome intentie. Vervoer over water is al de minst vervuilende wijze van transport en Nederlandse reders in de zeevaart zijn vooral heel prominent actief in de Europese kustwateren. Een groot aantal van hen betreft het mkb-segment en ziet hierdoor kansen om te groeien.

De Nederlandse reders erkennen hun verantwoordelijkheid in de klimaatopgave waar we allemaal voor staan. Zij beseffen dat aan deze uitdaging een prijskaartje hangt, het tweede plan dat opvalt. “Dat prijskaartje zou in de vorm van een CO2-heffing op scheepsbrandstof moeten zijn”, aldus beleidsadviseur Nick Lurkin van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. “We spannen ons op het hoogste internationale niveau, bij IMO, in voor een wereldwijd geldende heffing op scheepsbrandstof. Dan blijft het gelijke speelveld overeind en is de regeling eerlijk”, vervolgt Lurkin.

De opgebrachte CO2-heffingsgelden moeten vervolgens in een maritiem innovatiefonds terechtkomen om verduurzamingsinitiatieven te stimuleren en te bekostigen. De sector betaalt zo voor de eigen verduurzaming. De schoonst presterende reders worden beloond en hun concurrentiekracht wordt versterkt, essentiële ingrediënten van een duurzaam en groen verdienmodel.

Het Europese emissiehandelssysteem waar Timmermans voor pleit is dan ook niet de juiste methode volgens de redersvereniging. Een Europese regeling opleggen aan een mondiale bedrijfstak zorgt namelijk voor een moeilijk meetbaar systeem met ‘carbon leakage’ tot gevolg en ondermijnt bovendien het gelijke speelveld. Daarnaast leidt de rapportage en verificatie tot aanvullende administratieve lasten, erg vervelend in het bijzonder voor mkb-reders.

Om deze Europese Green Deal net als de nationale Green Deal echt een overeenkomst tussen partijen te laten zijn, met draagvlak en met kennis van de sector, gaan wij - vanuit de sector zelf - vanzelfsprekend graag om tafel met Timmermans om onze ideeën samen verder uit te werken.