Nederlandse reders positief over verbod op hoogzwavelige brandstoffen

Nick Lurkin

Tijdens de vergadering van de 73e IMO-milieucommissie (MEPC 73) is afgesproken dat het verbod op het aan boord hebben van brandstoffen met een zwavelpercentage van 0,50% of hoger definitief met ingang van 1 maart 2020 van kracht wordt. De Nederlandse reders zijn positief gestemd over deze beslissing van IMO.

WEBSLIDER - imoFoto: Nick Lurkin

Het voorstel was tijdens MEPC 72 in april 2018 door de redersverenigingen samen met de milieupartijen ingediend om te zorgen dat het gelijke speelveld met de nieuwe mondiale zwavelnorm van 0,50% beter gewaarborgd kan worden. Schepen die zijn uitgerust met gecertificeerde gaswasinstallaties (zoals scrubbers) zijn uitgezonderd van dit verbod, omdat zij minder zwavel naar de lucht uitstoten dan de gestelde maximale zwavelnorm van 0,50% m/m die per 1 januari 2020 ingaat.

Als in de haven waar wordt gebunkerd geen laagzwavelige scheepsbrandstoffen (<0,50%) beschikbaar zijn, dient er door reders een Fuel Oil Non Availability Report te worden ingevuld. De reder moet daarbij wel duidelijk aantoonbaar kunnen maken dat de laagzwavelige brandstoffen niet beschikbaar waren in de betreffende haven van bunkering.