Vol programma ledendag redersvereniging

Nathan Habers

Op de Ledendag van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders op 20 november werden bijna 200 gasten verwelkomd. De dag begon met een besloten algemene ledenvergadering, waarin moest worden gestemd op kandidaten voor invulling van de vacante bestuurszetels van de vereniging. Daarna volgde een openbare bijeenkomst met maar liefst zeven deelsessies over actuele thema’s in de zeescheepvaart.

05 Sfeerfoto EJ--20181120-3891_Foto: Erik Jansen Fotografie

Benoemingen bestuur

Voor de vier vacante bestuurszetels hadden zich vijf reders en één geassocieerde gekandideerd. Voor het eerst sinds de oprichting van de KVNR moest daarom een stemming plaatsvinden. Het is een teken dat de vereniging leeft en een belangrijke stap zet richting meer transparantie in de ledenorganisatie waarbinnen elke stem ertoe doet.

03 kandidaten bestuur EJ--20181120-3178_bV.l.n.r.: Sibrand Hassing, Jan Valkier, Annet Koster, Yntze Buitenwerf, Marlene Holdermans, Gilbèrt de Bock en Coco VroonFoto: Erik Jansen Fotografie


Na korte presentaties van de kandidaten in de besloten ledenvergadering volgde de stemming onder de aanwezige stemgerechtigde leden van de vereniging. De kandidaten die door de leden verkozen zijn voor een reguliere bestuurstermijn van vier jaar zijn Gilbèrt de Bock (De Bock Maritiem), Yntze Buitenwerf (Seatrade Group), Jan Valkier (Anthony Veder) en Coco Vroon (Vroon). De heren De Bock, Valkier en Vroon waren reeds bestuurslid en zijn dus herbenoemd. Met het aantreden van de heer Buitenwerf is na enkele jaren ook de deelmarkt koel- en vriesvaart weer in het bestuur vertegenwoordigd.

Alle kandidaten, waaronder ook Marlena Holdermans (TOS) en Anita van der Laan (afwezig, Shipping Company Groningen), werden bedankt voor hun kandidatuur. Van der Laan werd bovendien bedankt voor haar inzet in het bestuur de afgelopen jaren.

Inhoudelijke deelsessies

Bij de opening van de openbare bijeenkomst lichtte voorzitter Sibrand Hassing eerst winnaar Multraship & Novatug van de Maritime KVNR Shipping Award 2018 uit. Na het uitspreken van de felicitaties richting directeur Leendert Muller was het tijd voor de start van de deelsessies.

Collage Nathan HabersImpressie van de ledendagFoto's: Erik Jansen Fotografie


Uitgesplitst in drie grote groepen gingen de deelnemers aan de openbare bijeenkomst in de zalen van het Zalmhuis aan de Maas in twee rondes met elkaar in gesprek over diverse actuele thema’s: scheepsrecycling, duurzaamheid en financiering, port state control, ladingrestanten, cybersecurity en Brexit.

Directeur Annet Koster sloot de middag af met enkele conclusies uit de deelsessies. Zo zei ze dat tempo moet worden gemaakt als het gaat om 1. alternatieve financiering in de scheepvaart; 2. de ratificatie van het Hongkong verdrag dat scheepsrecycling regelt; en 3. Het opstellen van een inventaris inzake gevaarlijke materialen aan boord. dat en dat er al mooie concrete voorbeelden zoals walstroom zijn.

Goed voorbereid zijn is het halve werk en dat geldt zeker voor de thema’s Brexit en het investeren in bewustwording op het gebied van cybersecurity. In de discussie over port state control (PSC) en cybersecurity werd bovendien opgemerkt dat op het gebied van efficiëntie een slag moet worden gemaakt wat betreft de verdere harmonisatie en transparantie (PSC), en het starten van de benodigde processen in de bedrijven (cybersecurity).

De presentaties van de deelsessies kunnen, mits en zodra beschikbaar voor publicatie, hieronder worden gedownload in PDF-format:

Mercy Ships

Voordat het buffet werd geopend was er nog aandacht voor de liefdadigheidsinstelling Mercy Ships. Na een korte videopresentatie nam directeur Marianne Huurman het woord om met de leden, waarvan een aanzienlijk aantal met Mercy Ships samenwerken, nader kennis te maken.