KVNR gaat aanbevelingen Onderzoeksraad opvolgen

KVNR

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft het eindrapport n.a.v. het ongeval met de MSC ZOE in januari 2019 ten noorden van de Wadden gepubliceerd. In het vandaag gepubliceerde eindrapport staan de gronden voor de reeds in het najaar afgegeven waarschuwing nog altijd overeind. Dat is een serieus signaal richting rederijen. De OVV roept in het eindrapport o.a. de KVNR op een voortrekkersrol te nemen, nationaal en internationaal, voor “het overeenkomen en uitdragen van principes en industriestandaarden die de veiligheid van containervervoer in de nabijheid van het Wadden bevorderen”. Aan deze oproep geeft de KVNR graag gehoor.

dummyart02

Gelet op de omvang van het incident met MSC Zoë begin 2019 en de uitkomsten van de verrichte berekeningen heeft de KVNR begrip kunnen opbrengen voor de waarschuwing die afgelopen najaar door de OVV is uitgegeven in een tussentijds rapport. De KVNR heeft de bevindingen van het tussentijds rapport toen o.a. overgebracht op de leden en op Europees (ECSA) en mondiaal (ICS) niveau binnen de internationale redergemeenschap. Veiligheid in de zeevaart staat namelijk voorop.

Het internationaal delen van die waarschuwing was belangrijk, want juist de Nederlandse zeevaart zelf is niet sterk vertegenwoordigd in het internationale marktsegment van de grote containerlijnvaart. We zullen, nu met het eindrapport van de OVV in de hand, opnieuw de bevindingen en aanbevelingen communiceren richting onze leden en ook binnen de genoemde internationale redersverenigingen. De KVNR zal bovendien de lessen uit het rapport communiceren richting andere belanghebbenden in de bredere logistieke keten van het containervervoer.

Daarnaast leest de KVNR dat ook de OVV aangeeft dat er verder onderzoek nodig is om de routespecifieke risico’s in kaart te brengen, niet niet alleen voor de grootste containerschepen zoals de MSC Zoe, maar ook voor andere type (container)schepen in allerlei omstandigheden ten noorden van de Waddeneilanden. Dit sluit precies aan bij het pleidooi dat de KVNR al op 10 april 2019 tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer deed voor een nader onderzoek (risicoanalyse) naar de voorkomende weersomstandigheden (wind en golven) in het Nederlandse deel van de Noordzee én de effecten daarvan op de verschillende scheepstypen (met een bepaalde diepgang, breedte en windvang). 

Bekijk in de video hieronder de bevindingen van de OVV en de oproep aan de KVNR