Klimaat triple A zeevaart gelanceerd tijdens nieuwjaarsreceptie

Nathan Habers

“De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders heeft nieuw elan”, zegt covoorzitter Karin Orsel bij de aanvang van de nieuwjaarsreceptie afgelopen woensdag, verwijzend naar de nieuwe mensen van de KVNR en de nieuwe uitstraling sinds 2018. Wat 2019 houdt voor de Nederlandse ondernemers in de zeevaart, daarover mag gastspreker Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, het spits afbijten.

 

nieuwjaarsreceptie2019Directeur Annet Koster spreekt de zaal toeFoto: Erik Jansen

Vonhof is zelf niet lang geleden benoemd tot voorzitter van MKB-Nederland en al snel blijkt dat hij het MKB door en door kent. Omdat hij zijn eigen bedrijf heeft laten groeien van ZZP naar een onderneming met ruim 1.500 medewerkers, voelt hij fijn aan wat ondernemers zoal bezighoudt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij later in zijn toespraak haarfijn uiteenzet waarmee de Nederlandse ondernemende reders worden geconfronteerd in 2019. “Vertrouwen is wat ondernemers nodig hebben, vooral ook vertrouwen in de overheid. Een (internationaal) gelijk speelveld is daar onderdeel van”, is de kern van zijn betoog.

Veel Nederlandse maritieme organisaties, waaronder de KVNR, zijn lid van Nederland Maritiem Land (NML). NML is de belangenbehartiger van het gehele maritiem cluster, waarvan zeevaart vanzelfsprekend onderdeel is. Vanuit zijn functie als covoorzitter van de KVNR is Sibrand Hassing ook vicevoorzitter van NML. Aan hem is daarom de eer om tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwe voorzitter van NML te introduceren. Voormalig commandant zeestrijdkrachten Rob Verkerk heeft per 1 januari van Wim van Sluis de voorzittershamer overgenomen: “Ik ben trots op het maritiem cluster! Juist innovatie biedt enorme kansen in de energietransitie en hangt o.a. samen met het gelijke speelveld”.

Vooruitblik zeevaart 2019

“Reders willen onbelemmerd ondernemen met schone schepen die veilig varen. Dat is waar de KVNR zich voor inspant”, zegt directeur Annet Koster vlak voordat het glas kan worden geheven. De redersvereniging heeft in 2018 de missie en visie vernieuwd en in 2019 wordt die lijn voortgezet.

collagenieuwjaarsreceptie2019Impressie nieuwjaarsreceptieFoto's: Erik Jansen


“Op het gebied van klimaat en milieu zijn we daarom trots dat we vandaag al onze klimaat triple A van de zeevaart kunnen laten zien”, zegt Koster terwijl ze het eerste exemplaar overhandigt aan de kersverse voorzitter van NML.

Er zijn positieve signalen en de zeevaart is een sector om trots op te zijn. Het fungeert nog altijd als kraamkamer voor de gehele maritieme industrie in Nederland. Het gelijk speelveld is herhaaldelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie aan bod gekomen en illustreert het mondiale karakter van de zeevaart en de daarbij horende versterking van de internationale concurrentiekracht van Nederlandse reders. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de reders. Voor het voortbestaan van de Nederlandse zeevaart is het noodzakelijk om alert te blijven op bedreigende ontwikkelingen. Piraterij is een inmiddels welbekend en langslepend dossier. De onzekerheid die met Brexit gepaard gaat biedt zorgen en vereist zorgvuldige voorbereiding. Een relatief nieuwe ontwikkeling is de kwestie omtrent de Wet Minimumloon. Oplossingen moeten worden gezocht in constructieve samenwerking. Daar maakt de KVNR zich iedere dag hard voor.