In memoriam: Aart Korteland

KVNR

Met schrik delen wij u mee dat op 3 augustus jl. Aart Korteland, oud-voorzitter van de KVNR, plotseling is overleden. Hij was 77 jaar oud.

aart_korteland

Aart was van 1992 tot en met 2008 voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en heeft vanuit die hoedanigheid veel betekend voor de Nederlandse zeescheepvaart, de reders en de zeevarenden. Na zijn afscheid als voorzitter is hem het erelidmaatschap toegekend.

Na de fusie van de twee redersverenigingen KNRV en VNRK tot de KVNR in 1992 heeft hij de KVNR op de kaart gezet. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het Nederlandse zeescheepvaartbeleid. Dit heeft geleid tot versteviging van de Nederlandse zeescheepvaartsector en een grote groei van het aantal schepen onder Nederlandse vlag. Ook is hij de drijvende kracht geweest achter de adoptie van de Filipijnse staatszeevaartschool Palompon Institute of Technology en de oprichting van het Netherlands Shipping Training Centre. Inmiddels zijn meer dan 1000 studenten als zeevaartofficier aan deze opleiding afgestudeerd, waarvan er velen zijn gaan werken bij Nederlandse rederijen. De KVNR is hem zeer dankbaar voor hetgeen hij voor de Nederlandse zeescheepvaart heeft betekend.

Het bestuur, de directie en de medewerkers van de KVNR wensen zijn vrouw Dieneke, zijn zoon Aart-Pieter en verdere familie en naasten heel veel sterkte toe.