De fiscale 30%-regeling: komt er overgangsrecht?

Lodewijk Wisse

Het kabinet heeft aangekondigd de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 terug te brengen van acht naar vijf jaar, zonder overgangsrecht. Dit betekent dat lopende gevallen ook worden getroffen door deze verkorting naar vijf jaar. Het mag duidelijk zijn dat zowel werkgevers als werknemers niet blij zijn met het ontbreken van dit overgangsrecht; je bent een onbetrouwbare overheid als je tijdens het spel de spelregels verandert.

180529 - Pamflet 30%-regeling

30%-regeling
De 30%-regeling houdt – kort gezegd – in dat werkgevers 30% van het inkomen belastingvrij aan buitenlandse werknemers kunnen uitkeren. Deze buitenlandse werknemers moeten over specialistische kennis beschikken die niet in Nederland voorhanden is. De 30%-regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de hogere kosten waarmee de buitenlandse werknemer te maken krijgt om in Nederland te wonen en te werken (zogenoemde extraterritoriale kosten).

Lobby
In de maritieme sector wordt ook gebruik gemaakt van de 30%-regeling en daarom heeft de KVNR zich aangesloten bij de politieke lobby die onder leiding van VNO-NCW/MKB-Nederland staat. Op 29 mei jl. hebben KVNR-directeur Annet Koster en Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) een pamflet aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer
Inmiddels heeft de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën, die deze op zijn beurt heeft beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn vooral cijfermatig van aard, bijvoorbeeld hoeveel gevallen het betreft, hoeveel geld ermee gemoeid is en dat de Nederlandse regeling na aanpassing nog steeds in de pas loopt met de ons omringende landen. De staatssecretaris heeft één politieke uitspraak gedaan in zijn antwoorden, namelijk dat hij overgangsrecht juridisch niet noodzakelijk acht.

Dit najaar volgt de mondelinge behandeling van de aanpassing van de 30%-regeling. Het is gebruikelijk dat op dat moment het politieke debat wordt gevoerd. Dan zal ongetwijfeld het overgangsrecht uitgebreid aan bod komen.

Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegd en wordt vervolgd in de herfst.