Eerste Kamer bespreekt anti-piraterij-wet

Nathan Habers

Op 29 januari jl. heeft de Commissie Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer een datum vastgesteld voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK). De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel behandelen op 12 maart a.s., op voorwaarde dat de aanvullende vragen van de Commissieleden dan beantwoord zijn.

 

dummyart02

De minister van Justitie en Veiligheid heeft onlangs de eerder gestelde vragen van de Eerste Kamerleden beantwoord over het wetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij van VVD en CDA. De antwoorden van de minister sluiten goed aan bij de wensen van de reders. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) hoopt op een snelle en positieve afhandeling door de Eerste Kamer, zodat zeeschepen altijd beschermd door gevaarlijke wateren kunnen varen.

‘VPD-tenzij’ concept
Het wetsvoorstel gaat uit van het ‘VPD-tenzij’ concept. Dit houdt in dat als eerste gekeken wordt naar de mogelijke inzet van een Vessel Protection Detachment (VPD) door Defensie. Alleen als een VPD niet aan boord kan worden geplaatst mag een particulier beveiligingsteam worden ingezet. Dit kan het geval zijn als de inzet van een VPD niet mogelijk is vanwege te hoge kosten voor de reder, te lange aanvraagtijd of te weinig plek aan boord van het schip. De invulling door de minister van deze voorwaarden komt overeen met de wensen van de Nederlandse reders. De KVNR is verheugd dat de minister heeft geluisterd naar de maritieme sector.

Achtergrond
De sector roept inmiddels al ruim tien jaar om bewapende particuliere maritieme beveiliging aan boord van Nederlands gevlagde zeeschepen. Ondertussen staan alle andere maritieme Europese landen deze bescherming toe. Totdat VVD en CDA in 2016 het initiatiefwetsvoorstel voor de bescherming van de koopvaardij indienden in de Tweede Kamer, klonk de roep in Nederland tevergeefs. Na instemming van de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018, is nu de Eerste Kamer aan zet om te stemmen over het wetsvoorstel.