150 deelnemers aan Nederlands-Belgisch symposium over de mondiale 0,50%-zwavelnorm

Nick Lurkin

Maar liefst 150 maritieme experts uit België en Nederland kwamen op 12 december 2018 in Breda bijeen tijdens een symposium van de KVNR en andere partners van Platform Schone Scheepvaart over de strengere zwavelnorm die per 1 januari 2020 ingaat. Het symposium was dit keer ook in samenwerking met de Belgische redersvereniging KBRV en het Havenbedrijf Antwerpen georganiseerd met de Belgische maritieme journalist Jean-Louis Vandevoorde als dagvoorzitter.

zwavelDagvoorzitter Vandevoorde heet de deelnemers welkomFoto: Erik Jansen Fotografie

KVNR-adviseur Nick Lurkin kijkt terug op een geslaagde dag met een volle zaal: “Ook al duurt het nog een goed jaar voordat reders moeten voldoen aan de strengere zwavelnorm het onderwerp leeft natuurlijk volop. Deze mondiale maatregel zal buiten de bestaande zwavelbeheersgebieden (de zogenoemde SECA’s) zoals de Noord- en Oostzee ongeveer 80% reductie van zwaveloxiden gaan opleveren, maar het heeft nogal operationele en economische consequenties voor reders.”

Reders, toeleveranciers, vertegenwoordigers van overheden, havens en kennisinstellingen werden ‘s ochtends o.a. geïnformeerd over hoe producenten en leveranciers van de nieuwe 0,50%-zwavelhoudende brandstoffen kijken naar 2020 en verder. Vervolgens kregen aanwezige reders van experts die zich dagelijks met bunkerdisputen bezighouden bruikbare tips om problemen aan boord met bunkerkwaliteit zoveel mogelijk voor te zijn. De ochtendsessie werd afgesloten bij de laatste ontwikkelingen aangaande de specificaties voor scheepsbrandstoffen onder ISO-norm 8217.

Tijdens de middagsessie werd er vooral stilgestaan bij het beleid rondom scrubberwaswater, handhaving van de zwavelregelgeving in Nederland en Belgie en werd er een blik op de toekomst geworpen op een aanstaand bunkerlicentiesysteem voor bunkerleveranciers in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. TNO sloot af met een inspirerende presentatie over de langere termijn ingaande op scheepsbrandstoffen van de toekomst.

Mede naar aanleiding van artikelen in de verschillende (inter)nationale maritieme vakmedia komen er bij de KVNR met enige regelmaat vragen binnen over dit thema. Lurkin hoopt dat er een groot aantal vragen beantwoord zijn tijdens het zwavelsymposium en dat reders nu beter de weg weten te vinden naar experts en andere stakeholders in en rondom de bunkerketen.