Jaarverslag 2017: Wisselvallig Klimaat

17 mei 2018

KVNR_Jaarverslag2017_Online_Pagina_01

Het jaarverslag van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders over het jaar 2017 is gepubliceerd onder het thema ‘Wisselvallig Klimaat’. Want zo woest als de zee vaak is, zo onstuimig was ook 2017 weer voor de Nederlandse zeescheepvaart.

 

 

Engelse vertaling wordt spoedig gepubliceerd / English translation will be published soon

 

 

Niet alleen het bedrijfsleven heeft een bewogen jaar achter de rug. Binnen de redersvereniging zelf is ook veel gebeurd. We vierden het 25-jarig jubileum van de KVNR, die in 1992 werd opgericht na een fusie van de twee rechtsvoorgangers. Hoogtepunt van dit jubileumjaar was de viering ervan in juni aan boord van het ss Rotterdam. Toenmalig KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos overhandigde daar het jubileumboek ‘Dóór op vol vermogen!’ aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, wier aanwezigheid door de Nederlandse reders bijzonder werd gewaardeerd.

 

Inderdaad ‘toenmalig’ KVNR-voorzitter, want door een gewijzigd bestuursmodel werd ook afscheid genomen van de manier waarop de voorzittersrol werd ingevuld. Voor haar inspanningen voor de Nederlandse zeevaart sinds 2008 werd Tineke Netelenbos bij haar afscheid benoemd tot erelid van de KVNR.

 

Bestuursleden Karin Orsel (MF Shipping Group) en Sibrand Hassing (Holland America Line) hebben als covoorzitters de voorzittershamer overgenomen. Ook op directieniveau is het nodige veranderd. Martin Dorsman heeft in november zijn directiefunctie neergelegd om bij de Europese koepelorganisatie ECSA in Brussel als secretaris-generaal het roer over te nemen. Inmiddels is de directie weer compleet en zetten we de lijnen uit voor de komende jaren.

 

Het huidige 2018 wordt een jaar van afronding en nieuwe initiatieven op tal van terreinen. Na bijna tien jaar pleiten voor adequate beveiliging van Nederlandse schepen en hun bemanning tegen piraterij in de Golf van Aden is een spannend moment aangebroken in de politieke arena. De Tweede Kamer heeft in maart 2018 een wetsvoorstel voor bewapende particuliere beveiliging aangenomen. Nu zijn de Eerste Kamerleden aan zet en hopelijk steunen ook zij het voorstel, zodat de Nederlandse zeeschepen en de daarop werkzame zeevarenden onder alle omstandigheden adequaat kunnen worden beveiligd.

 

Wat heeft 2018 verder in het vooruitzicht voor de zeevaart? Wat ons betreft wordt het een jaar van economisch herstel, ongevallenpreventie en verduurzaming.

 

Zo voeren we wat betreft het laatste thema intensief overleg met betrokken partijen over de reductie van CO2-uitstoot van de zeevaart. Het is een kleine greep uit onze activiteiten. Daarom nodigen wij u uit om hieronder het jaarverslag te openen en verder te lezen over ondernemerschap, veiligheid, milieu en de arbeidsmarkt in de zeevaart.

 

Engelse vertaling wordt spoedig gepubliceerd / English translation will be published soon

 

 

OPEN IN NIEUW VENSTER

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht