Over KVNR in Europa

De Nederlandse zeevaart bedient verschillende markten binnen en buiten Europa. Reders vervoeren grondstoffen voor de industrie, dragen bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van offshore windmolenparken, hebben een relevante rol in het passagiersvervoer en zorgen voor de bereikbaarheid van en in havens. Een internationale sector met een sterke binding met Europa. Niet alleen omdat veel van de Nederlandse reders zogeheten kustvaarders zijn, maar ook omdat vervoer over een belangrijke handelsbrug is met andere continenten.
De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad vormen het hart van de Brusselse politiek. De commissie kent momenteel 26 eurocommissarissen met elk een eigen portefeuille variërend van de Green Deal en transport tot een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Het Europees Parlement kent een brede verscheidenheid aan commissies met een focus op o.a. transport, werkgelegenheid en milieu. Nederlandse europarlementariërrs hebben zitting in verschillende commissies. In de Europese Raad zitten de EU-leiders.

Overeenstemming binnen de Commissie is nodig voor alle nieuwe beleidsinitiatieven, mededelingen en wetsvoorstellen. Voor wetsvoorstellen geldt dat het daarna aan de Raad en het Parlement is om de EU-wetgeving vast te stellen. Nieuw beleid en wetgeving wordt getoetst bij belanghebbenden via bijvoorbeeld consultaties en zogeheten road maps. 
Veel van de wet- en regelgeving waar de Europese en dus ook de Nederlandse zeevaart mee te maken heeft, wordt vormgegeven in Brussel. Die regelgeving kan in samenhang zijn met de regelgeving van de International Maritime Organisation (IMO), maar dat is niet altijd het geval. Bekendheid met het reilen en zeilen van Nederlandse reders en de kansen die vervoer over water biedt, dragen bij aan beleid en wetgeving die beter aansluiten bij de praktijk.

Europese verkiezingen

Laatste blog

schoon