COVID-19

Gevolgen voor de zeevaart

Na de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in China, ligt het epicentrum nu in Europa. Ook Nederland heeft in de afgelopen weken steeds strengere maatregelen getroffen om verdere verspreiding in te dammen en te vertragen. De zeevaart, een mondiale sector, volgt de ontwikkelingen op de voet en maritieme professionals moeten dagelijks op basis van officiële adviezen afwegen welke eventuele acties moeten worden ondernomen.

Op deze webpagina zijn antwoorden op veelgestelde vragen opgenomen, kunnen nieuwe vragen over de zeevaart worden gesteld of signalen afgegeven en zijn doorverwijzingen naar relevante informatie geplaatst. Wilt u ook updates ontvangen via onze tweewekelijkse nieuwsbrief? Meld u direct aan via www.kvnr.nl/nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet hieronder? Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op met één van onze beleidsadviseurs

Mag ik mijn fiscale betalingsverplichtingen later nakomen vanwege COVID-19?

TAX Live, het Wolters Kluwer kennisplatform voor de fiscalist, heeft instructies voor uitstel van betaling belasting vanwege gevolgen COVID-19 gepubliceerd.

De KVNR pleit ervoor dat het tijdelijke uitstel van betaling ook voor de tonnagebelasting van toepassing is en dat wachttijd in havens niet van invloed is op de toepassing van de afdrachtvermindering zeevaart.

Op welke financieringsregeling kan mijn rederij in deze tijd een beroep doen?

Elk bedrijf is anders en er moet op individuele basis worden bezien wat de mogelijkheden zijn. De KVNR adviseert om in eerste plaats met uw eigen financieringsinstelling contact op te nemen voor advies. Daarnaast is het verstandig om de website van RVO te monitoren en wijst de KVNR specifiek op een regeling die voor COVID-19 in het leven is geroepen: de BMKB-regeling. Daarnaast zou ook de GO-regeling uitkomst kunnen bieden.

De KVNR pleit bovendien zowel in Nederland als in Brussel bij banken en beleidsmakers voor flexibiliteit van toepassing van regelgeving voor banken zodat banken op hun beurt ondernemers financiële ruimte kunnen geven.

Vallen onze activiteiten als rederij onder vitaal proces ‘scheepvaartafwikkeling’?

Onder scheepvaartafwikkeling wordt normaal gesproken niet de gehele scheepvaart bedoeld: niet in regelgeving, niet in overlegstructuren en niet in verantwoordelijkheden. Wel vallen sommige beroepen in de zeevaart misschien onder ‘vitale beroepen’. Dat kan echter niet generiek worden gezegd van de beroepscategorie zeevarenden en het is daarom aan een rederij om dat desgewenst zelf in te schatten. Bekijk de lijst van vitale beroepen en vitale processen.

De KVNR pleit er voor dat de zeevaart wordt expliciet wordt genoemd als essentieel voor de doorgang van het goederenvervoer. Bevoorrading is volgens Europese bestuurders van vitaal belang voor de gehele Europese economie en de goede en gezonde werking van onze interne markt.

De geldigheid van persoonscertificaten is of dreigt te verlopen, wat kan ik doen?

Indien u de betreffende bemanningsleden niet kunt aflossen ten gevolge van COVID-19, dan zijn op dit moment de mogelijkheden voor ontheffingen beperkt. De KVNR stelt alles in het werk om een generieke verklaring voor een tijdelijke verlenging van alle persoonscertificaten tot stand te laten komen door de overheid, om daarmee bij u elke vorm van twijfel over de geldigheid te kunnen wegnemen.

De KVNR pleit bovendien voor een generieke verklaring door IMO voor een wereldwijde acceptatie van een generieke tijdelijke verlening van bemanningscertificaten- en documenten. ILT heeft op 19 maart 2020 een generieke verklaring afgegeven.

De geldigheid van scheepscertificaten is of dreigt te verlopen, wat kan ik doen?

Voor de statutaire scheepscertificaten hangt dat af van de vlaggenstaatautoriteit van het schip. Meerdere vlaggenstaatautoriteiten hebben al verklaringen opgesteld waarin staat dat de geldigheid van de statutaire certificaten kan worden verlengd, soms op een case-by-case basis. De KVNR heeft de Nederlandse vlaggenstaatautoriteit gevraagd een generieke verklaring op te stellen waarin staat dat alle statutaire certificaten die (1) binnenkort gaan vervallen en (2) niet vernieuwd kunnen worden of geldig gehouden kunnen worden omdat er geen onderzoeken aan boord gehouden kunnen worden of omdat het schip niet drooggezet kan worden in een droogdok vanwege de coronacrisis, 3 maanden extra geldig blijven. Het is de verwachting dat de Nederlandse vlaggenstaatautoriteit op zeer korte termijn een verklaring afgeeft. Ook vraagt de KVNR om een generieke verlenging door de WHO van de geldigheid van de andere scheepscertificaten, waaronder het IHR Ship Sanitation (Exemption) Certificate.

Hoe voorkom ik een besmetting aan boord?

Op 5 maart jl. heeft de International Chamber of Shipping (ICS) een nieuwe handleiding gepubliceerd met maatregelen ter preventie van besmetting met COVID-19 van zeevarenden aan boord van zeeschepen. De handleiding bevat de meest up to date en effectieve informatie voor de beperking van de verspreiding van COVID-19 en is opgesteld om van toepassing te zijn op alle scheepstypen die in internationale wateren worden geexploiteerd. De handleiding is als gratis download beschikbaar gesteld (Engels): ICS guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers. Inspecties aan boord mogen niet worden geweigerd, zolang inspecties worden uitgevoerd.

De KVNR pleit bovendien voor het tijdelijk opschorten van inspecties aan boord.

Door COVID-19 zijn opdrachten weggevallen en nu moet ik een schip opleggen, kan ik worden gecompenseerd?

Er bestaat geen speciale compensatieregeling voor opgelegde schepen. Wel bestaat de Instruction to ROs No.23 “Lay Up”, die regelt dat een aangepaste bemanningsterkte mogelijk is.

De KVNR pleit bovendien richting havenmeesters voor plaatsen in de havens waar schepen tijdelijk opgelegd kunnen worden tegen schappelijke tarieven en voor voldoende ankerplaatsen buitengaats waar schepen die niet langer kunnen varen of de haven niet kunnen aanlopen, ten anker kunnen gaan.

Aanvullend een COVID-19 vraagstuk indienen? Vul het formulier in.

Tjitso Westra 150.JPG
Dossierhouder

 

Tjitso Westra
Bemanningszaken en Opleidingen

010 2176 277
westra@kvnr.nl 

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl