COVID-19

Gevolgen voor de zeevaart

Inmiddels zijn we maanden verder sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in China en kunnen in Nederland de coronamaatregelen mondjesmaat weer worden versoepeld. De zeevaart, een mondiale sector, volgt de ontwikkelingen op de voet en maritieme professionals moeten dagelijks op basis van officiële adviezen afwegen welke eventuele acties moeten worden ondernomen.

Op deze webpagina zijn antwoorden op veelgestelde vragen opgenomen, kunnen nieuwe vragen over de zeevaart worden gesteld of signalen afgegeven en zijn doorverwijzingen naar relevante informatie geplaatst. Wilt u ook updates ontvangen via onze tweewekelijkse nieuwsbrief? Meld u direct aan via www.kvnr.nl/nieuwsbrief.

Tjitso Westra 150.JPG
Dossierhouder

 

Tjitso Westra
Bemanningszaken en Opleidingen

010 4146 001
kvnr@kvnr.nl 

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op met één van onze beleidsadviseurs

Mag ik mijn fiscale betalingsverplichtingen later nakomen vanwege COVID-19?

Het door de overheid verleende betalingsuitstel is van toepassing op alle belastingmiddelen, met uitzondering van dividendbelasting. Het betalingsuitstel dient te worden aangevraagd bij de Belastingdienst. TaxLive, het fiscale kennisplatform van Wolters Kluwer, heeft een site gepubliceerd met alle fiscale coronamaatregelen over betalingsuitstel, inclusief de voorwaarden en informatie over de aanvraagprocedure.

De KVNR heeft haar leden geïnformeerd over de impact van een langer aantal wachtdagen in verband met corona op de toepassing van de afdrachtvermindering zeevaart.

Op welke financieringsregeling kan mijn rederij in deze tijd een beroep doen?

Elk bedrijf is anders en er moet op individuele basis worden bezien wat de mogelijkheden zijn. De KVNR adviseert om in eerste plaats met uw eigen financieringsinstelling contact op te nemen voor advies. Daarnaast is het verstandig om de website van RVO te monitoren en wijst de KVNR specifiek op een regeling die voor COVID-19 in het leven is geroepen: de BMKB-regeling. Daarnaast zou ook de GO-regeling uitkomst kunnen bieden.

De KVNR pleit bovendien zowel in Nederland als in Brussel bij banken en beleidsmakers voor flexibiliteit van toepassing van regelgeving voor banken zodat banken op hun beurt ondernemers financiële ruimte kunnen geven.

Vallen onze activiteiten als rederij onder vitaal proces ‘scheepvaartafwikkeling’?

Onder scheepvaartafwikkeling wordt normaal gesproken niet de gehele scheepvaart bedoeld: niet in regelgeving, niet in overlegstructuren en niet in verantwoordelijkheden. Wel vallen sommige beroepen in de zeevaart misschien onder ‘vitale beroepen’. Dat kan echter niet generiek worden gezegd van de beroepscategorie zeevarenden en het is daarom aan een rederij om dat desgewenst zelf in te schatten. Bekijk de lijst van vitale beroepen en vitale processen.

De KVNR pleit er voor dat de zeevaart wordt expliciet wordt genoemd als essentieel voor de doorgang van het goederenvervoer. Bevoorrading is volgens Europese bestuurders van vitaal belang voor de gehele Europese economie en de goede en gezonde werking van onze interne markt.

De geldigheid van bemannings- en scheepscertificaten is of dreigt te verlopen, wat kan ik doen?

Voor de statutaire scheepscertificaten hangt dat af van de maatregelen die de vlaggenstaatautoriteit van het schip heeft afgekondigd. Voor de bemanningscertificaten dient als eerste de maritieme autoriteit in het woonland van de zeevarende maatregelen af te kondigen voor een tijdelijke generieke verlenging van deze certificaten, en vervolgens de vlaggenstaatautoriteit van het schip maatregelen voor de erkenning van de tijdelijk generiek verlengde certificaten.

Voor Nederlandse bemanningsdocumenten en de erkenning of acceptatie van tijdelijk generiek verlengde buitenlandse bemanningscertificaten om daarmee op een Nederlands schip te mogen varen betreft dit de ILT. Meerdere vlaggenstaatautoriteiten/maritieme autoriteiten hebben verklaringen opgesteld waarin staat dat de geldigheid van scheeps- en/of bemanningscertificaten generiek is verlengd of op individuele basis kan worden verlengd. In dit kader heeft de ILT heeft voor Nederlands schepen een Covid-19 Contingency Plan opgesteld: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart/coronavirus-covid-19-contingency-plan-and-guidelines

Hoe voorkom ik een besmetting aan boord?

Op 29 mei jl. heeft de International Chamber of Shipping (ICS) een bijgewerkte handleiding gepubliceerd met maatregelen ter preventie van besmetting met COVID-19 van zeevarenden aan boord van zeeschepen. De handleiding bevat de meest up to date en effectieve informatie voor de beperking van de verspreiding van COVID-19 en is opgesteld om van toepassing te zijn op alle scheepstypen die in internationale wateren worden geexploiteerd. De handleiding is als gratis download beschikbaar gesteld (Engels): ICS guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers. Inspecties aan boord mogen niet worden geweigerd, zolang inspecties worden uitgevoerd.

Door COVID-19 zijn opdrachten weggevallen en nu moet ik een schip opleggen, kan ik worden gecompenseerd?

Er bestaat geen speciale compensatieregeling voor opgelegde schepen. Wel bestaat de Instruction to ROs No.23 “Lay Up”, die regelt dat een aangepaste bemanningsterkte mogelijk is.

De KVNR pleit bovendien richting havenmeesters voor plaatsen in de havens waar schepen tijdelijk opgelegd kunnen worden tegen schappelijke tarieven en voor voldoende ankerplaatsen buitengaats waar schepen die niet langer kunnen varen of de haven niet kunnen aanlopen, ten anker kunnen gaan.

Aanvullend een COVID-19 vraagstuk indienen? Vul het formulier in.