Nieuw coronavirus (Covid-19) in China

Algemene informatie

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China heeft in de afgelopen weken geleid tot duizenden patiënten volgens de Chinese autoriteiten. De zeevaart, een mondiale sector, volgt de ontwikkelingen op de voet en maritieme professionals moeten dagelijks op basis van officiële adviezen afwegen welke eventuele acties moeten worden ondernomen.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders beschikt zelf niet over de middelen om een eigen advies aan de Nederlandse reders uit te kunnen brengen. Wel kanaliseren we relevante en betrouwbare informatie en richtlijnen van maritieme organisaties en overheden richting onze leden. Op deze webpagina zijn doorverwijzingen naar die informatie weergegeven.

Tjitso Westra 150.JPG
Dossierhouder

 

Tjitso Westra
Bemanningszaken en Opleidingen

010 2176 277
westra@kvnr.nl 

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Vragen en antwoorden

Kun je je werk veilig doen?

In het algemeen is het voor iedereen die over de Nederlandse grenzen wil reizen verstandig om voor vertrek het relevante reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Het reisadvies voor China vindt u hier.

Verantwoordelijk om kunnen gaan met de dreiging van het coronavirus begint bij voorlichting door de juiste organisaties. We hebben het dan over de officiële instanties als de WHO, het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als je met (vermoedelijke) besmettingen in de werkomgeving te maken hebt, dan is het bijv. verstandig om de speciaal voor het nieuwe coronavirus opgestelde ARBO-richtlijn van het RIVM te raadplegen.

Nederlandse ondernemers volgen de ontwikkelingen op de voet om in te kunnen schatten wat voor hen de gevolgen kunnen zijn. De speciale website van VNO NCW en MKB-Nederland voor Nederlandse ondernemers kan helpen bij het inschatten van die gevolgen.

Gelden er bijzondere voorzorgsmaatregelen voor zeevarenden en reders?

Er gelden geen bijzondere voorzorgsmaatregelen, maar zeevarenden en reders kunnen hun werk veilig doen. Officiële zeevaartinstanties bieden wel aanvullend advies.

Maritieme ondernemers kunnen voor toegespitste adviezen voor de zeescheepvaart aanvullend terecht bij de

Wisselen van bemanningsleden is vanwege Chinese quarantaine-beperkingen momenteel niet mogelijk voor Chinese bemanningsleden die in een Chinese haven aan boord van een schip willen gaan.

Wat zijn de (verwachte) economische gevolgen van de maatregelen in China voor de Nederlandse zeevaart?

Bij goederenverkeer door de lucht waren de effecten direct waarneembaar, het overgrote deel van vrachtvluchten vanuit China werd vrij snel geannuleerd als gevolg van het coronavirus. In de zeevracht zijn de gevolgen al wel waarneembaar, maar hebben ze tot nu toe nog geen grote gevolgen. Het is de verwachting dat dit wel gaat veranderen.

Verladersorganisatie Evofenedex voorspelt dat d dat het tekort aan capaciteit de tarieven in zeetransport zal opdrijven

De bouw van schepen op Chinese werven loopt al veel vertraging op doordat personeel in quarantaine niet naar het werk kan. Ondanks dat sommige fabrieken inmiddels weer worden opgestart, zijn productieprocessen door capaciteitsproblemen ernstig verstoord.

Het zal nog moeten blijken wat de precieze gevolgen voor de markten waarin de Nederlandse reders actief zijn, naar verwachting zal daarover in de komende maanden meer duidelijkheid ontstaan.

Informatie voor de zeevaart

Reders

De IMO, maritieme regelgever van de VN, heeft een themapagina gepubliceerd.

De internationale redersvereniging International Chamber of Shipping (ICS) heeft richtlijnen gepubliceerd, specifiek voor reders. Deze informatie is ook verspreid aan de leden van de KVNR, lid van ICS.

Standaardpagina Inspectie Leefomgeving en Transport.

Zeevarenden

Op de internationale website van ISWAN, een gezaghebbende organisatie op gebied van welzijn van zeevarenden, is het advies gepubliceerd van de International Maritime Health Association. Dit advies wordt specifiek aangeboden aan scheepvaartbedrijven.

Standaardpagina Inspectie Leefomgeving en Transport.

Algemene informatie

Internationaal

Op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control, een agentschap van de Europese Unie, staat gepubliceerd wat de gevolgen voor Europa zijn. De informatie op deze website is specifiek gericht op het Europese continent.

Wereldwijd is de World Health Organization leidend in het advies over het nieuwe coronavirus. De organisatie heeft een online verzamelpagina gepubliceerd met een overzicht, Q&A, technische richtlijnen en meer.

Nederland

In Nederland is het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het eerste aanspreekpunt voor informatie over het coronavirus. Het RIVM voorziet in informatie over de ontwikkelingen, symptomen, besmettelijkheid, risico, voorbereiding en informatie met het oog op reizigers.

Voor actuele informatie kan deze pagina worden geraadpleegd en klik hier voor vragen en antwoorden.

Aanvullend biedt de webpagina van het ministerie van Buitenlandse Zaken met het reisadvies voor China informatie voor reizigers.