KVNR Nieuws https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx KVNR Nieuws 3600 2017-06-29T00:00:00Prinses Margriet neemt jubileumboek Nederlandse reders in ontvangstTijdens de jubileumbijeenkomst van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders heeft Prinses Margriet vanmiddag het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst genomen uit handen van Tineke Netelenbos. De jubileumviering ter ere van het 25-jarig bestaan vond plaats aan boord van het SS Rotterdam. Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij en erelid van de KVNR.     Voor Tineke Netelenbos was het een middag van afscheid als voorzitter van de redersvereniging, een functie die zij sinds 2008 bekleedde. Als aftredend voorzitter was haar laatste actie de presentatie van het jubileumboek ‘Dóór op vol vermogen!’, waarna Prinses Margriet het eerste exemplaar in ontvangst nam. Na het afscheid van Tineke Netelenbos heeft de KVNR haar benoemd tot erelid als waardering voor haar grote verdienste voor de KVNR en haar leden.   Voorzitterschap KVNR De jubileumbijeenkomst werd voorafgegaan door een ledenvergadering van de KVNR waarin een vernieuwend bestuursmodel door de leden werd omarmd. In de nieuwe vorm is een duovoorzitterschap van de KVNR nu ook mogelijk. De KVNR gaat door op vol vermogen, nu zelfs met twee kandidaat-voorzitters op het schip die diep geworteld zijn in de rederswereld. Karin Orsel, CEO van MF Shipping Group, en Sibrand Hassing, Director Fleet Operations Europe van de Holland America Group, zijn al bestuurslid van de KVNR. Als nieuwe voorzitters van de vereniging zullen ze waar mogelijk een bijdrage leveren aan het versterken van de internationale concurrentiekracht en de verduurzaming van de Nederlandse zeescheepvaart.   Maritime Awards Zoals ieder jaar worden ook dit jaar weer tal van innovaties erkend door het uitreiken van de Maritime Awards. De KVNR reikt dan haar prestigieuze prijs Maritime KVNR Shipping Award uit. Daarom kregen de genomineerden tijdens de jubileumbijeenkomst de gelegenheid om met een videopresentatie de aanwezige gasten te trakteren op een voorproefje. Op 6 november a.s. zal duidelijk worden of Koole Engineering, Wagenborg Shipping of Van Oord de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.      https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39292017-06-23T00:00:00Burgemeester Den Helder opent Dag van de ZeevarendeBurgemeester Koen Schuiling van Den Helder opende zaterdagmiddag 24 juni de Nederlandse Dag van de Zeevarende, een publieksevenement tijdens Sail Den Helder. Samen met koopvaardijpredikant Helene Perfors, Gaby Niesthoven van Vereniging Maritiem Gezinskontakt en Sascha Meijer, vicevoorzitter Nautilus, gooide hij de ‘trossen los voor alle zeevarenden’.   Ambassadeurs van het basisschoolproject Zeebenen in de Klas gaven info aan de bezoekers over het beroep van zeevarende. Ook op zondag 25 juni, de officiële Dag van de Zeevarende, is iedereen van harte welkom in ‘rayon 3’ op Willemsoord in Den Helder. De zeevarenden worden tijdens het evenement uitgebreid in het zonnetje gezet.     Het werk van zeevarenden is vaak onzichtbaar bij het grote publiek, vooral omdat hun werkzaamheden plaatsvinden aan boord van schepen die overal ter wereld varen. Toch heeft het werk van de zeevarenden een grote invloed op de samenleving. Wel negentig procent van de goederen komt via schepen bij de consument terecht.    Nog tot en met zondag 25 juni kan iedereen daarom kennis maken met de wereld van de zeevarende!   Naar een nieuwe gouden eeuw… Al in de 17e eeuw waren Nederlandse zeevarenden wereldwijd actief en tal van scheepsbouwkundige innovaties waren aan de orde van de dag. Nog altijd is Nederland een vooraanstaand maritiem land en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering laten al een beetje doorschemeren hoe de toekomst van de zeevaart er uit gaat zien. Het alom erkende vakmanschap van de zeevarenden staat ook in deze tijd weer centraal…lonkt een nieuwe Gouden Eeuw met ook weer vele nieuwe scheepstypen?   Zware Kees In een drietal pagodetenten en via tal van activiteiten kunnen jong en oud zich een beeld vormen van de moderne koopvaardij en het leven en werken op zee. Zo is onder meer een fotoreportage te zien van de reizen van ‘Zware Kees’, die naast zijn beroep als kapitein ook columnist is voor de krant Schuttevaer. Er zijn diverse films te zien, waarin ook zeevarenden en hun families aan het woord komen. Daarnaast worden diverse films vertoond om het leven van een zeevarende te illustreren en zijn er voor de jongere bezoekers allerlei leuke activiteiten, zoals trossen gooien, een zeemanshuis bekijken of virtueel rondlopen op een zeeschip.   Bezoekers kunnen bovendien een bedankkaartje schrijven voor zeevarenden. Deze bedankkaarten worden uitgedeeld aan de aanwezige zeevarenden of verzonden aan zeevarenden op schepen wereldwijd.   Organisatie De Dag van de Zeevarende is een initiatief van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het VN-orgaan voor maritieme zaken, en wordt wereldwijd gevierd. In Nederland organiseert de KVNR deze dag samen met de Vereniging Maritiem Gezinskontakt, Nautilus International en Spiritension. De Dag van de Zeevarende 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Welzijn Zeevarenden, het O&O fonds Zeescheepvaart, de Nederlandse Zeevarenden Centrale, rederij De Bock Maritiem en Sail Den Helder. https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39272017-06-21T00:00:00Nederlandse vlag op de 4e plaats van ranglijst Paris MoUDe Nederlandse vlag staat op de 4e plaats van de witte lijst van Paris MoU, een uitmuntende score.   Dit is een stijging van acht plaatsen ten opzichte van 2016. Deze hoge notering is bereikt omdat de Nederlands gevlagde schepen bij de havenstaatcontroles uitgevoerd door de Paris MoU-landen de wet- en regelgeving goed bleken te hebben nageleefd. De KVNR streeft naar een positie in de top tien van de Nederlandse vlag op de witte lijst van Paris MoU. Die is nu dus weer bereikt.   Elk jaar stelt het secretariaat van het Paris MoU een ranglijst van vlaggenstaten op, met onderverdeling in een witte, een grijze en een zwarte lijst. De jaarlijkse notering wordt bepaald door de prestaties bij de havenstaatcontroles uitgevoerd door de landen aangesloten bij het Paris MoU in de voorgaande drie jaren.   Op de witte lijst staan de vlaggenstaten waarvan de schepen zich goed houden aan de internationale maritieme regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. In 2017 zijn dit 43 staten.   Op de zwarte lijst staan dit jaar 12 vlaggenstaten waarvan de schepen zich niet voldoende aan de regelgeving houden. Congo, Tanzania en Togo zijn de slechtst presterende staten.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39252017-06-20T00:00:00Massachusetts Maritime Academy reikt eredoctoraat uit aan Karin OrselOp zaterdag 17 juni jl. heeft Karin Orsel een eredoctoraat, Doctor of Public Administration, honoris causa, ontvangen van de Massachusetts Maritime Academy (MMA).   Karin Orsel is CEO van het scheepvaartbedrijf MF Shipping Group in Farmsum en bestuurslid van de KVNR. De eervolle titel is aan haar toegekend omdat zij een inspiratie en rolmodel is in de maritieme industrie. Haar business excellence, vastberadenheid en prestaties nationaal en internationaal zijn indrukwekkend evenals haar carrière als maritiem professional.    Het prestigieuze eredoctoraat is een waardering die de samenleving heeft voor haar werk en haar inzet. Ze is een goed voorbeeld van iemand die haar reputatie en kennis gebruikt om de aandacht te vestigingen op de maritieme sector die haar zo na aan het hart ligt.   De Massachusetts Maritime Academy streeft ernaar om kwaliteitsonderwijs aan te bieden, o.a. voor afgestudeerden die in de koopvaardij en marine werkzaam zijn. MMA combineert een robuust academische opleiding met een gedisciplineerde levensstijl die eer, verantwoordelijkheid, discipline en leiderschap onder de deelnemers bevordert. De universiteit is gesitueerd aan de monding van Cape Cod, een schiereiland aan de kust van Massachusetts.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39242017-06-16T00:00:00Prinses Margriet bij viering 25-jarig jubileum KVNRHare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is donderdagmiddag 29 juni aanwezig bij de viering van het 25-jarig jubileum van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) op het schip SS Rotterdam. Tijdens de viering zal Prinses Margriet het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Dóór op vol vermogen!’ in ontvangst nemen.   Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij en erelid van de KVNR. De redersvereniging behartigt al 25 jaar de belangen van de Nederlandse reders en vertegenwoordigt vrijwel alle in Nederland gevestigde bedrijven die met schepen op zee actief zijn. De vereniging is in 1992 ontstaan uit een fusie van haar voorgangers in de grote handelsvaart (KNRV) en kleine handelsvaart (VNRK). De geschiedenis van de Nederlandse redersverenigingen gaat meer dan 180 jaar terug in de tijd.   De Nederlandse reders nemen die middag ook afscheid van bestuursvoorzitter Tineke Netelenbos. Zij heeft zich sinds 2008 ingezet voor de belangen van de Nederlandse zeescheepvaart. Zij was ook voorzitter van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ). Mede dankzij de TAZ-activiteiten heeft het aantal zeevaartstudenten sinds 2008 een onstuimige groei doorgemaakt. De periode vanaf 2008 wordt verder gekenmerkt door de grote gevolgen van de wereldwijde financiële crisis die in september 2008 uitbrak, waarvan de zeescheepvaart nog steeds niet is hersteld.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39232017-06-07T00:00:00Genomineerden Maritime KVNR Shipping Award 2017 bekendDe genomineerden voor de Maritime KVNR Shipping Award 2017 zijn bekend. De jury stond voor de zware taak om drie genomineerden uit zes sterke inzendingen te kiezen. Na twee intensieve jureringrondes is een oordeel gevormd. De genomineerden die later dit jaar in De Onderzeebootloods te Rotterdam in spanning afwachten of ze de prijs in ontvangst mogen nemen zijn Koole Engineering, Van Oord en Wagenborg Shipping.   Genomineerden In de aanloop naar de bekendmaking van de winnaar op 6 november zullen we u in de komende maanden kennis laten maken met de drie nominaties die het toonbeeld zijn van innovatief Nederland. Met de eigen Maritime KVNR Shipping Award wil de KVNR laten zien dat zeescheepvaart een sector is waarin voortdurend vernieuwingen plaatsvinden en dat het milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen hoog op de agenda staan. Hieronder volgt alvast een voorproefje.   Koole Engineering past in de ORCA Tanker een eigen ontwikkelde innovatieve tankertechnologie toe in een chemicaliëntanker. Deze technologie maakt het mogelijk om onafhankelijke en geïsoleerde ladingtanks te plaatsen. Daarnaast blijven ladingcapaciteit en kostprijs van het schip ongeveer gelijk in vergelijking met een conventionele tanker.   Van Oord gaat bij het ontwerpen van de zusterschepen Vox Amalia en Vox Alexia (vernieuwend type sleephopperzuiger) verder dan de gangbare ontwerpeisen voor dit type sleephopperzuiger. Daarnaast is de focus gelegd op duurzaamheid en efficiëntie om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.   Wagenborg Shipping laat zich met het vrachtschip Egbert Wagenborg van het nieuwe type EasyMax van een veelzijdig innovatieve en duurzame kant zien. Bij het scheepsontwerp is men teruggegaan naar de basis en is over alles nagedacht: comfort voor de bemanning, optimale ladingcapaciteit, energie-efficiënt varen, walstroom en meer. Door de bouw van het schip in Groningen heeft het project bovendien voor veel Nederlandse werkgelegenheid gezorgd.   Maritime Awards Gala 2017 De Maritime KVNR Shipping Award 2017 wordt namens de KVNR en samen met nog vier andere Maritime Awards, uitgereikt op het Maritime Awards Gala. Het gala vindt dit jaar op 6 november plaats in De Onderzeebootloods in Rotterdam. Meer informatie over het gala, de prijzen en de sponsormogelijkheden vindt u op www.maritime-awards.nl.   Meer informatie Voor meer informatie over de Maritime KVNR Shipping Award kunt u contact opnemen met Nathan Habers, secretaris Maritime KVNR Shipping Award, via habers@kvnr.nl of 06 5200 0788.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39142017-05-31T00:00:00<description /><link>https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=3909</link></item><item xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"><pubDate>2017-05-23T00:00:00</pubDate><title>Lancering interactieve tool om prestaties van vlaggenstaten te vergelijkenDe International Chamber of Shipping heeft een interactieve tabel gepubliceerd waarin bezoekers de prestaties van vier vlaggenstaten tegelijk kunnen vergelijken. Ieder jaar brengt ICS een update naar buiten over de prestaties van de vlaggenstaten. De Nederlandse vlag presteert heel goed.   Weten hoe de Nederlandse vlag presteert? Open de Shipping Industry Flag State Performance Table   Ranglijst is noodzakelijk In de ICS Shipping Industry Flag State Performance Table worden gegevens verzameld uit het publieke domein die iets zeggen over de prestaties van een vlaggenstaat. Het gaat o.a. om havenstaatcontroledata, leeftijd van de vloot, ratificatie van internationale verdragen en presentielijsten van IMO-vergaderingen. Het doel van het publiceren van de prestaties is om rederijen aan te moedigen om een dialoog met hun vlagregister te onderhouden zodat noodzakelijke verbeteringen op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden kunnen worden uitgevoerd.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39062017-05-18T00:00:00Europees Hof van Justitie: transport in EU-handelsverdragen is exclusief aan BrusselHet Europees Hof van Justitie heeft op 16 mei 2017 bepaald dat voor een aantal onderwerpen, waaronder maritiem transport, de Europese Commissie de exclusieve bevoegdheid heeft om namens alle EU-lidstaten handelsverdragen te sluiten. Het is niet nodig om de onderhandelingsresultaten ter goedkeuring voor te leggen aan nationale en regionale parlementen.   De aanleiding voor deze uitspraak van het Hof is het in 2013 gesloten handelsverdrag tussen de EU en Singapore. Dit verdrag is het eerste dat niet uitsluitend bepalingen over invoertarieven en handelsbelemmeringen bevat, maar ook over onder meer bescherming van intellectueel eigendom, mededinging en aanbestedingen. De Europese Commissie heeft daarop aan het Hof gevraagd of de EU nu wel of niet dergelijke verdragen namens alle EU-lidstaten mag afsluiten. Deze uitspraak is van groot belang voor alle nog te sluiten handelsverdragen tussen de EU en derde landen.   Exclusieve bevoegdheid De exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie ziet naast transport ook op bijvoorbeeld opwekking van energie uit niet-fossiele bronnen, investeringsbescherming en duurzame ontwikkeling van vrijhandel. Andere onderwerpen moeten volgens het Hof wel aan de nationale en regionale parlementen van de EU-lidstaten worden voorgelegd. Dit betekent dat als een verdrag tussen de EU en een niet-EU-land beide soorten bepalingen bevat het verdrag dus wel ter goedkeuring aan de lidstaten moet worden voorgelegd.   Sneller Deze uitspraak betekent dat een handelsverdrag, waar geen elementen in zitten die buiten de exclusieve competentie van de Europese Commissie vallen, sneller in werking kan treden, omdat het geen goedkeuring behoeft op nationaal en regionaal niveau. Daarnaast bestaat er geen risico meer dat de EU handelsverdragen sluit waarin geen bepalingen over maritiem transport worden opgenomen. Dit komt de internationale concurrentiepositie van de zeescheepvaart ten goede.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39052017-05-18T00:00:00Early bird korting deelname Maritime Awards Gala 2017Op 6 november 2017 is het weer zover: het Maritime Awards Gala. De avond waarop we samen de grootste innovaties van maritiem Nederland vieren. Een bijzonder belangrijke avond dus. Want het is juist deze vernieuwingskracht die Nederland een unieke plek geeft in de maritieme wereld. En die ons keer op keer zware stormen heeft helpen doorstaan.   Let op: tot 1 juni 2017 early bird korting van € 200,- op alle sponsorpakketten!   Het is dan ook niet voor niets dat ieder jaar meer dan 800 toonaangevende professionals de uitreiking van de prestigieuze Maritime Awards bijwonen. En dat de Nederlandse politiek altijd vertegenwoordigd is. In 2016 was zelfs minister-president Mark Rutte aanwezig.   Er zijn dit jaar meer mogelijkheden om te laten zien dat ook uw onderneming zich inzet om de innovatiekracht van Nederland te blijven ontwikkelen. Dit jaar introduceert het Maritime Awards Gala drie pakketten: Gold, Silver en Bronze. Zo kunt u binnen uw eigen budget maximale exposure creëren. Daarnaast is het mogelijk om een pakket op maat samen te stellen, dat aansluit op uw specifieke wensen. Joëlla Lucas gaat graag samen op zoek naar de ideale combinatie voor u (T 088 44 51 024 of E info@maritime-awards.nl).   Kijk hier snel naar de mogelijkheden https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=3904