KVNR Nieuws https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx KVNR Nieuws 3600 2018-02-23T00:00:00Maritieme sector tekent voor duurzame toekomst Alle partijen in de maritieme sector gaan nog meer samenwerken om innovatiever te worden en sneller over te schakelen naar schonere brandstoffen. Hiervoor tekenden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers uit de sector vandaag het Werkprogramma Maritieme Strategie. Deze strategie vormt de blauwdruk waarmee rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens, en betrokken overheden de komende drie jaar de uitdagingen voor verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.   Minister Van Nieuwenhuizen: ‘De sector is sterk. Mede door onze historie, maar vooral ook door ons innovatief vermogen staan we bovenin alle internationale lijstjes. We waren één van de eersten, we zijn één van de grootsten, we zijn zeker één van de besten. De maritieme sector is onderweg naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin schepen op schone energie varen, autonoom en digitaal. Een tijdperk waarin fossiele brand- en grondstoffen verleden tijd zijn.’   Duurzame sector De vaart is een belangrijk alternatief voor vervoer over de weg, want schepen stoten per ton vracht veel minder CO2, stikstof en fijnstof uit dan vrachtwagens. Zo kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. In het vandaag verschenen rapport ‘De feiten op een rij’ van CE Delft, staat dat de vaart nog steeds een van de duurzaamste vrachtvervoersopties is. Het vervoeren van een ton vracht per binnenschip kan wel twee tot ruim twaalf keer minder CO2 uitstoten dan vervoer van hetzelfde gewicht per vrachtwagen. Het verschil met bestelbusjes is zelfs nog groter.   Om de klimaatdoelen te halen, zal de maritieme sector nog meer moeten gaan inzetten op schonere scheepsmotoren en duurzamere brandstoffen. De binnenvaart moet in 2030 een CO2-besparing van 49 procent laten zien en in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Ook de zeehavens staan voor een uitdaging, omdat alleen al de haven van Rotterdam verantwoordelijk is voor een kleine twintig procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. Het werkprogramma wordt de komende maanden uitgewerkt tot bijna 30 concrete projecten die de sector gaan vergroenen.   Innovatie De sector gaat het emissievoordeel ten opzichte van het wegvervoer verder uitbouwen door te investeren in nieuwe scheepsmotoren en nieuwe technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dit kan variëren van reiniging en reductie van uitlaatgassen tot aan het installeren van elektromotoren op de schroefas van schepen. Het meest innovatief zijn de autonoom varende schepen, en volledig elektrisch aangedreven schepen. Door het Nederlandse Port-Liner project zal in augustus 2018 het eerste volledig elektrische binnenvaartschip te water gaan. De zeehavens gaan werken aan CO2-afvang en -opslag en ze gaan restwarmte van industriële processen beter benutten.   Bron: Rijksoverheidhttps://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39892018-02-22T00:00:00Banken komen met financieel instrument voor vergroening scheepvaartDe KVNR is verheugd over de overeenkomst die ING en de Europese Investeringsbank (EIB) op 19 februari jl. hebben getekend om groene investeringen van de zeescheepvaart en de binnenvaart te faciliteren. De kredietfaciliteit is in totaal 300 miljoen euro en beide banken dragen 150 miljoen euro bij. Zowel voor nieuwe schepen als bestaande schepen kan de faciliteit een duwtje in de rug zijn om innovatieve projecten met een duidelijk groen karakter te realiseren. Het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen heeft de aandacht van de zeescheepvaart en met dit initiatief kunnen de ambities van de sector ondersteund worden.   De overeenkomst past binnen het kader van het Green Shipping Guarantee (GSG) Programme dat volgt uit het European Sustainable Shipping Forum (ESSF) waarin stakeholders uit de scheepvaartsector samenkomen met lidstaten en de Europese Commissie waar ook de KVNR nauw bij betrokken is. Voor de volledigheid treft u hieronder de link naar het bericht op de website van de EIB.   http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-036-ing-and-eib-provide-eur-300m-to-finance-green-shipping?lang=-nlhttps://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39882018-02-16T00:00:00KVNR blij met actie kabinet voor honderden extra douaniersNederland krijgt er een nieuwe buitengrens bij door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de welbekende Brexit. Dit is pas in het voorjaar van 2019 werkelijkheid, maar het kabinet heeft nu al besloten honderden extra personeelsleden te werven bij de douane. Het gaat om 750 tot 930 arbeidsplaatsen volgens NOS. Er zijn ongeveer 5000 mensen werkzaam bij de douane. Het gaat dus om een forse uitbreiding.   De KVNR juicht het kabinetsbesluit over uitbreiding arbeidsplaatsen toe. Een goed uitgerust douaneapparaat met voldoende capaciteit kan congestie in het goederenverkeer voorkomen. Dit is namelijk van groot belang voor het vitaal houden van de handelsstroom tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk na Brexit.  https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39872018-01-30T00:00:00Kansen op elk moment in je carrièreDe Nederlandse maritieme, offshore en energie industrie staat wereldwijd bekend om haar kwaliteit en vele innovaties. Door de huidige ontwikkelingen is de industrie nu meer in beweging dan ooit. Dit biedt kansen voor zowel studenten, starters als doorgewinterde professionals van binnen en buiten de industrie. Ook dit jaar presenteert de Maritieme & Offshore Carrièregids de mogelijkheden die deze sector te bieden heeft en helpt actief en latent werkzoekenden bij het maken van carrièrekeuzes.   De nieuwste Maritieme & Offshore Carrièregids 2018 is sinds 30 januari zowel online als in print beschikbaar. Deze twaalfde editie geeft lezers inzicht in de kansen binnen de sector op elk niveau van zijn of haar carrière. In 2017 maakten ruim 68.000 bezoekers uit 150 landen gebruik van de gids.   Uiteenlopende functies en uitdagingen De maritieme, offshore en energie industrie is een industrie die vele kanten kent. Van scheepsbouw tot offshore en toeleveranciers tot dredging. Bij elke sector horen weer andere functies en uitdagingen. De bedrijven in deze gids presenteren de mogelijkheden en wat zij als werkgever te bieden hebben.   Werken in de industrie Naast een overzicht van de bedrijven die actief zijn in de industrie, geeft de gids een beeld van hoe het is om te werken in deze sector. Door mee te varen en te spreken met professionals over hun dagelijkse werkzaamheden, de uitdagingen en wat werken in de industrie zo interessant maakt. Tot slot bevat de gids praktische tips over solliciteren, het volgen van trainingen en de mogelijkheden omtrent omscholing.   Online editie De carrièregids is ook dit jaar online beschikbaar via http://www.maritiemecarrieregids.nl/. Makkelijk, handzaam en afgestemd op jouw achtergrond. Daarnaast bevat de online editie vele extra’s, zoals bedrijfsvideo’s en de huidige openstaande vacatures. Ook is de gids in het Engels beschikbaar: www.maritimecareerguide.com, deze wordt verspreid onder internationale opleidingsinstituten en internationale studenten woonachtig in Nederland.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=39792018-01-24T00:00:00Tweede Kamer lijkt positief over wetsvoorstel ter preventie van piraterijNa het eerste termijn debat in de Tweede Kamer op 23 januari jl. werd duidelijk dat waarschijnlijk een meerderheid zich positief zal uitspreken bij de stemming over het wetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij. Het is nu aan de initiatiefnemers om de vragen van de verschillende partijen te beantwoorden voordat de tweede termijn op de agenda wordt geplaatst.   Uit het optellen van de zetels van VVD, CDA, PVV, SGP en FvD blijkt dat nu al een meerderheid bestaat voor het wetsvoorstel. Daarnaast stellen CU en DENK zich constructief op en is het onduidelijk hoe 50PLUS over het voorstel denkt want die partij was niet bij het debat aanwezig.   Hoewel recente algemene cijfers over piraterij het tegendeel lijken te bewijzen, is de urgentie om zeevarenden te allen tijde te beschermen nog altijd onverminderd hoog. Afgelopen weekend werd dat nog eens goed duidelijk toen in wateren bij Somalië een schip werd aangevallen. Het schip was niet onbeschermd en gelukkig kon de aanval worden afgeslagen.   Het is zoals Foort van Oosten van de VVD zei tijdens het debat: “je kunt op zee niet de politie bellen als je wordt aangevallen.” Die wet moet er dus komen, dat is van groot belang om onze zeevarenden veilig te kunnen laten varen.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=3977