KVNR Nieuws https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx KVNR Nieuws 3600 2017-04-28T00:00:00Van Wijngaarden Marine Services voegt de Lingestroom toe aan de vlootEen warm welkom in Boven-Hardinxveld aan boord van het partyschip “Catharinaplaat” op woensdag 26 april. Het is nog geen Koningsdag, maar de oranje kleur van Van Wijngaarden brengt de belangstellenden al wel in een gepaste feeststemming. Met goede reden, want in de middag wordt de nieuwste aanwinst door mevrouw Van Wijngaarden-Ruitenbeek gedoopt tot ‘Lingestroom’.   Voor de Lingestroom hebben de ontwerpers alles uit de kast gehaald. Het werkschip van het type Damen Shoalbuster 3512 is 35 meter lang en heeft drie motoren in plaats van de meer gebruikelijke twee. Hierdoor heeft het schip minder diepgang en heeft het bredere afmetingen. Er is accommodatie voor maar liefst elf mensen aan boord, waarvan 5 voor de bemanning. Externe bedrijven zoals onderaannemers kunnen tijdens projecten aan boord verblijven. Het schip is ontworpen als een multipurpose werkschip, heeft een dekkraan en plaats voor zeven 20-voets en twee 10-voets containers. Uitgerust met het ECDIS-systeem om op elektronische zeekaarten te varen wordt ook het papier tot een minimum teruggebracht.   Meer informatie over de Lingestroom: http://www.wijngaarden.com/nl/fleet_21/lingestroom.html    https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38992017-04-28T00:00:00Grootste in Groningen gebouwde schip gedoopt m.s. Egbert WagenborgOp vrijdagochtend 21 april is het zover, de familie Wagenborg komt onder veel belangstelling bijeen om het nieuwste schip van de vloot te verwelkomen in de familie en het te dopen tot m.s. Egbert Wagenborg. Een mooie dag in Delfzijl.   Het is een imponerend schip. De hoge boeg met de daar bovenuit torende hypermoderne brug zou misschien zelfs angst inboezemen als het in een militaire kleur was gestoken. Nee, het duidelijk herkenbare rood met grijs van Wagenborg heeft een heel andere uitstraling. Zodra je dit innovatieve ‘EasyMax’-schip tegemoet loopt zie je een staaltje scheepsbouwkunde van formaat. Dat blijkt ook tijdens de rondleiding op het schip. Het schip is voorzien van de beste voorzieningen voor de bemanning en zelfs een autonome infrastructuur zodat vanaf de wal toegang mogelijk is tot de brug en de machinekamer in geval van problemen. De capaciteit om lading te vervoeren is natuurlijk van een bijzonder groot belang. Het schip is ontworpen voor optimale ladingscondities (ruimvolume van 625.000 cubic feet of 17.698.029 liter). Dat blijkt wel als je vanaf de brug metersdiep de grote laadruimte in kijkt. Met een minimaal brandstofverbruik en walstroom is het schip met recht schoon te noemen.   Meer weten over de EasyMax? Bekijk de video van Koninlijke Wagenborg.   Grootste schip ooit in de regio Het m.s. Egbert Wagenborg is het grootste schip dat ooit is gebouwd in de noordelijke provincies. Een groter schip kan niet gebouwd worden in de regio, omdat het nieuwste schip van Koninklijke Wagenborg de maximale afmetingen heeft die daar mogelijk zijn, namelijk 149,95 meter lang en 15,90 meter breed. Het schip is in 18 maanden gebouwd door scheepswerf Koninklijke Niestern Sander. De indirecte werkgelegenheid binnen de maritieme cluster wordt binnen dit project ingeschat op 80 manjaren, een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in Noord Nederland.    https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38982017-04-07T00:00:00Nieuwe scheepvaartroutes wateren NoordzeekustMet ingang van 1 juni 2017 gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.   De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.   De wijzigingen Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door de (nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele; Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels; Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden; Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende routes; Aanpassing van ankergebieden.   Nieuwe kaarten Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april 2017 gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen te koop.  https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38912017-04-06T00:00:00Speerpunten Nederland Maritiem Land – Houd de maritieme sector sterk!Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer achter de rug zijn, staan we aan het begin van de formatie en een nieuw regeerakkoord. Voor alle betrokkenen een spannende periode, zo ook voor de maritieme sector. Nu is hét moment om de politieke stakeholders van juiste informatie te voorzien. Daarom heeft de maritieme sector, verenigd in Nederland Maritiem Land (NML), haar speerpunten aan de fractievoorzitters en bij de sector betrokken Kamerleden aangeboden.   Wij vragen met deze speerpunten aandacht en steun bij de verduurzaming en vergroening. Deze is alleen mogelijk wanneer we nu investeren in kennis, innovatie- en menskracht voor onze sector. Daarnaast willen we gelijke kansen in onze mondiale maritieme markt en één centraal aanspreekpunt bij de overheid voor alle maritieme zaken. Deze punten zijn cruciaal voor het behoud van een gezonde maritieme sector in Nederland.   Wij vragen de overheid de belangen van de Nederlandse maritieme sector bij toekomstige besluiten mee te laten wegen. Met de kennis, kunde en expertise die wij hebben, zijn we namelijk prima in staat om weer een gezonde maritieme sector op te bouwen en complexe schepen in eigen land te laten ontwerpen en produceren. Daarmee garanderen we niet alleen behoud van een gezonde Nederlandse maritieme sector, maar ook de behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland.   Zeescheepvaart De KVNR vraagt voor de zeescheepvaart ondersteuning voor de vergroening van de vloot en voor de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden. Ook voor het plaatsen van stagiairs heeft de KVNR de wens tot ondersteuning. Een maritieme autoriteit is zeer gewenst om een slagvaardig en ambitieus overheidsbeleid mogelijk te maken.  Download de speerpunten om te ontdekken welke actie de KVNR voor de zeescheepvaart vraagt van het nieuwe kabinet om de zeescheepvaart een extra impuls te geven.   Nederland Maritiem Land Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw / watersportindustrie en visserij. Met 12.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 265.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van ruim 23,7 miljard euro.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38892017-03-14T00:00:00Hoogste tijd voor reders en scheepsbeheerders met schepen van 5000 GT of meer om voorbereidingen te treffen voor EU-MRVOp vrijdagmiddag 10 maart organiseerde de KVNR een seminar over het Europese systeem van Monitoren, Rapporteren en Verifiëren van CO2-emissies, kortweg EU-MRV.   De zestig deelnemers, allen KVNR-leden, aan het drukbezochte seminar kwamen bijeen om de laatste informatie over EU-MRV te verkrijgen van de Europese Commissie, de European Maritime Safety Agency (EMSA), potentiële en reeds geaccrediteerde verificateurs, klassebureaus en softwareleveranciers.   Tijdens de verschillende presentaties stonden de sprekers onder andere stil bij het ontwikkelen van het monitoringplan voor reders en/of scheepsbeheerders met schepen van 5000 GT of meer die EU-havens aandoen. Reders en/of scheepsbeheerders dienen een monitoringplan vóór 1 september 2017 ingediend te hebben bij een geaccrediteerde verificateur. Vanaf 1 januari 2018 begint het daadwerkelijk monitoren van CO2-emissies voor reizen van en/of naar EU-havens.   Twee beleidsmedewerkers van EMSA presenteerden de online tool ‘Thetis-MRV’ die reders en/of scheepsbeheerders en verificateurs straks moeten gebruiken om uiteindelijk een conformiteitsdocument te kunnen krijgen. Dit document moet aan boord beschikbaar zijn voor Port State Control inspecteurs.   Ook werd uitvoerig gesproken over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot een mogelijke aanpassing van EU-MRV aan het onlangs overeengekomen IMO-datacollectiesysteem. Deze laatste is voor reders een aanzienlijk eenvoudiger systeem. De beleidsmedewerker van de Europese Commissie lichtte tijdens het seminar toe dat de (Europese) procedure voor een mogelijke aanpassing van EU-MRV zal starten, zodra richtsnoeren voor de verificatie van het IMO-datacollectiesysteem tijdens de 71e vergadering van het IMO-milieucomité (MECP 71) begin juli 2017 zijn vastgesteld. Aanpassing van EU-MRV zal echter niet op korte termijn geschieden, de verwachting is dat dat enkele jaren in beslag zal nemen en vooral technische aspecten zal betreffen. Verschillen in te rapporteren gegevens zullen waarschijnlijk niet verdwijnen. .   Het KVNR-bureau kijkt terug op een geslaagde middag waarin de belangrijkste aspecten van het Europese MRV-systeem besproken zijn.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38802017-02-23T00:00:00Motie D66 over invlaggen schip buiten kantoortijden overgenomen door minister I&MHet D66-Kamerlid mw. Salima Belhaj heeft met succes een motie ingediend waarin het ministerie van I&M wordt opgeroepen om het uiterlijk 1 mei a.s. mogelijk te maken dat een schip kan worden ingevlagd buiten de gebruikelijke kantoortijden. Het aanbieden van deze mogelijkheid past bij een modern register. De minister van I&M heeft deze motie overgenomen, zodat het invlaggen buiten kantooruren op korte termijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.   Toelichting Al langere tijd is de kwaliteit van het Nederlands vlagregister voor zeeschepen onderwerp van discussie tussen de KVNR en het ministerie van I&M. Al in 2013 werden tal van knelpunten gesignaleerd in een onderzoek in opdracht van I&M. Pas in 2016 werd daadwerkelijk gestart met het aanpakken van de knelpunten.   Eén van de knelpunten betreft het kunnen inschrijven van een zeeschip in het Nederlands vlagregister buiten de gebruikelijke Nederlandse kantoortijden. De zeescheepvaart is een mondiale bedrijfstak, waardoor het kan voorkomen dat bij de aankoop en registratie van een schip in Nederland zaken gedaan moet worden met partijen buiten Nederland in andere tijdzones. Dit betreft partijen als banken, klassebureau’s, werven en notarissen.   De motie van D66-Kamerlid mw. Salima Belhaj riep het ministerie op uiterlijk 1 mei a.s. de mogelijkheid gecreëerd te hebben om ook buiten de gebruikelijke Nederlandse kantooruren een schip in Nederland te kunnen invlaggen. De minister heeft dit nu toegezegd. Het kunnen bieden van deze mogelijkheid is belangrijk aangezien het een uiting is van de servicegerichtheid van het Nederlands register, waar het zo lang aan heeft ontbroken.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38692017-02-17T00:00:0025-jarig bestaan Oekraïense vakbond voor zeevarenden  Op 30 januari 2017 heeft de Oekraïense vakbond voor zeevarenden MTWTU in Odessa haar 25-jarig bestaan gevierd. Namens de werkgeversvereniging Netherlands Maritime Employers’ Association (Nemea) was voorzitter Erwin Meijnders te gast.   Nemea is gelieerd aan de KVNR en heeft in 2016 met MTWTU en de Nederlandse zeeliedenvakbond Nautilus International een cao voor Oekraïense scheepsgezellen afgesloten. Hierdoor is het mogelijk geworden voor Oekraïense scheepsgezellen om op schepen onder Nederlandse vlag te werken. Nederlandse reders dienen wel een aantal voorwaarden in acht te nemen om deze scheepsgezellen in dienst te nemen. Zo moet een reder lid zijn van Nemea en dienen de schepen aangemeld te zijn bij de KVNR. Verder moeten aantoonbaar inspanningen gedaan worden om Nederlandse stagiairs op te leiden.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38662017-02-16T00:00:00Wetsvoorstel bescherming koopvaardij ingediend bij de Tweede KamerPERSBERICHT - Na ontvangst en verwerking van het advies van de Raad van State hebben de VVD en CDA het initiatiefwetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij op 15 februari jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt de inzet van gewapende particuliere beveiligers op Nederlands gevlagde schepen mogelijk. Uitgangspunt blijft dat de reder eerst een aanvraag moet indienen voor een militair team, een Vessel Protection Detachment (VPD). Als dat geen optie is, kan het schip en de bemanning door een gewapend particulier beveiligingsteam beschermd worden tegen piraterij. De KVNR, Nautilus International en de NVKK steunen dit zogenaamde ‘VPD-tenzij’ principe volmondig. De organisaties zijn blij dat het wetsvoorstel nog vóór de parlementsverkiezingen is ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling meteen kan beginnen met de behandeling van het voorstel.   De organisaties merken wel op dat enkele belangrijke elementen nog niet concreet zijn ingevuld. Deze elementen, het extra moeten omvaren om een militair team aan boord te nemen en de extra kosten van een militair team ten opzichte van een particulier team, bepalen of een reder toestemming krijgt om met een particulier beveiligingsteam te mogen varen. Het is aan het nieuwe kabinet om deze elementen per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in te vullen, aldus het wetsvoorstel. De organisaties vertrouwen erop dat deze elementen op een goede wijze worden ingevuld. Zij steunen het initiatiefwetsvoorstel en hopen op een zo spoedig mogelijke afronding van de parlementaire behandeling.   Met het van kracht worden van deze wet zal Nederland zich als laatste aansluiten bij alle andere maritieme Europese landen, die al lange tijd gewapende particuliere beveiliging toestaan. Een wettelijke regeling geeft Nederlandse reders de mogelijkheid hun zeevarenden te beschermen op het niveau en tegen de kosten zoals die inmiddels voor andere Europese reders en hun zeevarenden gemeengoed zijn.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38652017-02-01T00:00:00Minister Schultz van Haegen en maritieme sector bouwen gezamenlijk aan toekomstMinister Schultz van Haegen en de maritieme sector legden vandaag, woensdag 1 februari, de fundering voor het werkprogramma Maritieme Strategie. Tijdens de werkconferentie verzamelden bij de Maritieme Strategie betrokken overheidsspecialisten, samen met de maritieme cluster, prioriteiten en actiepunten voor de periode 2017-2019. De bijeenkomst was een coproductie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en stichting Nederland Maritiem Land (NML).   Maritieme werkconferentie 2Voorafgaand aan de conferentie sprak de minister met de top van het maritieme bedrijfsleven. Dit werkoverleg ging over verduurzaming en actuele kansen en uitdagingen. Tijdens de plenaire lunch sprak Schultz over het unieke karakter van de Maritieme Strategie en de nauwe samenwerking tussen de overheid en de maritieme sector. Minister Schultz: “Het is inmiddels twee jaar geleden dat de sector samen met het kabinet de Maritieme Strategie heeft vastgesteld. Met acties om Nederland bovenaan alle internationale maritieme lijstjes te houden. Acties vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven en vanuit kennisinstellingen. En we zijn op de goede weg om onze goede positie te behouden. Nu het vervolg.”   Geopolitieke ontwikkelingen in combinatie met een achterblijvende wereldhandel voorspellen moeilijke tijden voor de internationaal opererende maritieme sector. NML voorzitter Van Sluis: “Het is zaak ons voor te bereiden op de komende uitdagende periode. We moeten de zeilen bijstellen en de kans op averij minimaliseren. Dit betekent duidelijke prioriteitenstelling en koersbepaling in nauwe samenwerking met de overheid.” Van Sluis benadrukte verder de noodzaak om de sector en Maritieme Strategie goed te positioneren. “De maritieme sector pleit ervoor om maritieme onderwerpen ambtelijk te concentreren. Stel een Directeur-Generaal Maritiem aan die zich als gelijkwaardig interdepartementale gesprekspartner bezig houdt met maritieme zaken.” Aldus van Sluis.   Maritieme Strategie De Maritieme Strategie behandelt de thema’s: Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit. Verdeeld over veertien inhoudelijke thematafels inventariseerden de aanwezigen concrete prioriteiten en actiepunten. De opbrengsten worden de komende maanden verwerkt tot een concreet werkplan, welke in het najaar van 2017 bekend gemaakt wordt. Met als doel de actiepunten uit de Maritieme Strategie te actualiseren en te borgen richting de toekomst.   Begin 2015 heeft de Tweede Kamer de rijksbrede Maritieme Strategie vastgesteld. IenM heeft deze samen met alle betrokken overheidspartners en de maritieme cluster opgesteld. De strategie beschrijft de ambitie om de internationale toppositie van de maritieme cluster te verstevigen en te behouden. Zodat het Nederland deze positie kan behouden en in 2025 ook nog een maritieme speler van betekenis is.   Bron: Nederland Maritiem Land, http://www.maritiemland.nl/news/minister-schultz-van-haegen-en-maritieme-sector-bouwen-gezamenlijk-aan-toekomst/https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=38372017-01-25T00:00:00Nieuw carrièrekompas voor maritieme en offshore industrie beschikbaarDe maritieme, offshore & energie industrie is continu aan verandering onderhevig. Ontwikkelingen in de industrie leiden tot nieuwe carrièrekansen. Hulp bij het oriënteren op een carrière in de maritieme, offshore & energie industrie is dan ook wenselijk, want de industrie biedt een zee aan mogelijkheden. De KVNR heeft als branchevereniging voor de zeescheepvaart ook een eigen pagina.   De nieuwste Maritieme & Offshore Carrièregids 2017, sinds 24 januari zowel online als in print beschikbaar, helpt actief en latent werkzoekenden om zich te oriënteren op deze industrie. In 2016 maakten al ruim 35.000 bezoekers uit 194 landen gebruik van de carrièregids. Ook dit jaar dient de gids als carrièrekompas en geeft inzicht in de kansen op elk niveau van je carrière.   “De gids is voor mij wat het Bart Smit-boek voor kinderen is: je kunt er uren in lezen,” aldus een engineer, momenteel actief in de industrie. “Ik heb zoveel mogelijk bedrijfsprofielen doorgelezen.”   Naast de uiteenlopende bedrijven die zich met onder andere bedrijfsvideo’s presenteren, bevat de gids praktische tips over solliciteren en het vinden van een droombaan. Daarnaast vertellen starters en professionals meer over hun dagelijkse werkzaamheden, het bedrijf waar ze werken en wat werken in de industrie zo interessant maakt. Zo krijgt de lezer een goed beeld van het dagelijkse reilen en zeilen in deze innovatieve sector.   De carrièregids is ook dit jaar online beschikbaar via www.maritiemecarrieregids.nl. Makkelijk, handzaam en dynamisch door het brede scala aan beeldmateriaal en bedrijfsvideo’s. Daarnaast is de gids ook Engelstalig beschikbaar: www.maritimecareerguide.com, deze wordt verspreid onder internationale opleidingsinstituten en internationale studenten woonachtig in Nederland.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=3833