KVNR Nieuws https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx KVNR Nieuws 3600 2018-05-14T00:00:00Jaarverslag 2017: Wisselvallig KlimaatHet jaarverslag van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders over het jaar 2017 is gepubliceerd onder het thema ‘Wisselvallig Klimaat’. Want zo woest als de zee vaak is, zo onstuimig was ook 2017 weer voor de Nederlandse zeescheepvaart.     Engelse vertaling wordt spoedig gepubliceerd / English translation will be published soon     Niet alleen het bedrijfsleven heeft een bewogen jaar achter de rug. Binnen de redersvereniging zelf is ook veel gebeurd. We vierden het 25-jarig jubileum van de KVNR, die in 1992 werd opgericht na een fusie van de twee rechtsvoorgangers. Hoogtepunt van dit jubileumjaar was de viering ervan in juni aan boord van het ss Rotterdam. Toenmalig KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos overhandigde daar het jubileumboek ‘Dóór op vol vermogen!’ aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, wier aanwezigheid door de Nederlandse reders bijzonder werd gewaardeerd.   Inderdaad ‘toenmalig’ KVNR-voorzitter, want door een gewijzigd bestuursmodel werd ook afscheid genomen van de manier waarop de voorzittersrol werd ingevuld. Voor haar inspanningen voor de Nederlandse zeevaart sinds 2008 werd Tineke Netelenbos bij haar afscheid benoemd tot erelid van de KVNR.   Bestuursleden Karin Orsel (MF Shipping Group) en Sibrand Hassing (Holland America Line) hebben als covoorzitters de voorzittershamer overgenomen. Ook op directieniveau is het nodige veranderd. Martin Dorsman heeft in november zijn directiefunctie neergelegd om bij de Europese koepelorganisatie ECSA in Brussel als secretaris-generaal het roer over te nemen. Inmiddels is de directie weer compleet en zetten we de lijnen uit voor de komende jaren.   Het huidige 2018 wordt een jaar van afronding en nieuwe initiatieven op tal van terreinen. Na bijna tien jaar pleiten voor adequate beveiliging van Nederlandse schepen en hun bemanning tegen piraterij in de Golf van Aden is een spannend moment aangebroken in de politieke arena. De Tweede Kamer heeft in maart 2018 een wetsvoorstel voor bewapende particuliere beveiliging aangenomen. Nu zijn de Eerste Kamerleden aan zet en hopelijk steunen ook zij het voorstel, zodat de Nederlandse zeeschepen en de daarop werkzame zeevarenden onder alle omstandigheden adequaat kunnen worden beveiligd.   Wat heeft 2018 verder in het vooruitzicht voor de zeevaart? Wat ons betreft wordt het een jaar van economisch herstel, ongevallenpreventie en verduurzaming.   Zo voeren we wat betreft het laatste thema intensief overleg met betrokken partijen over de reductie van CO2-uitstoot van de zeevaart. Het is een kleine greep uit onze activiteiten. Daarom nodigen wij u uit om hieronder het jaarverslag te openen en verder te lezen over ondernemerschap, veiligheid, milieu en de arbeidsmarkt in de zeevaart.   Engelse vertaling wordt spoedig gepubliceerd / English translation will be published soon     OPEN IN NIEUW VENSTERhttps://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=40752018-05-07T00:00:00Actie tegen aanspoelen paraffine op Nederlandse strandenOp 7 mei hebben de overheid, de sector en een milieugroepering een intentieverklaring getekend om het aanspoelen van paraffine op de Nederlandse stranden tegen te gaan. De redersvereniging KVNR is een van de ondertekenende partijen.   In de intentieverklaring zijn onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” enkele afspraken gemaakt om het aanspoelen van paraffine te voorkomen. Vooruitlopend op aanstaande aanscherping van milieuregelgeving zullen in de Rotterdamse haven schepen hun tanks waaruit paraffine is gelost gaan voorwassen en het waswater aan de wal afgeven voordat het schip weer naar zee vertrekt.   Minister Van Nieuwenhuizen: 'Ik vind het niet meer van deze tijd om paraffineresten op zee te lozen. Deze nieuwe aanpak helpt om onze stranden schoon te houden en voorkomt daarmee hoge opruimkosten. Verder voorkomt het dat vissen, zeezoogdieren en vogels paraffineresten opeten. Maar het houdt voor mij niet op met het maken van nationale afspraken met de sector zelf. Mede door de inzet van Nederland wordt er internationaal gewerkt aan nieuwe regels die ervoor zorgen dat er minder paraffine in zee en op het strand terechtkomt.'   Schonere zee, schonere stranden: minister @CvNieuwenhuizen ondertekent afspraken om paraffinelozingen op zee tegen te gaan. ✍️- https://t.co/5qgxZyTtxG pic.twitter.com/GAZI80xhEj — Ministerie IenW (@MinIenW) 7 mei 2018   In de periode 2018-2020 zal het havenbedrijf onder voorwaarden de extra kosten vergoeden die reders hiervoor maken. Rijkswaterstaat zal ook financieel bijdragen. De bedrijven die paraffine ontvangen zullen zoveel mogelijk paraffine dat in het waswater zit als product hergebruiken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal hiervoor een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Ook zal deze aanpak bij de Internationale Maritieme Organisatie en in het buitenland onder de aandacht worden gebracht.   De aanpak tegen paraffinelozingen op zee is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Bolsius International, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Stichting de Noordzee en Rijkswaterstaat.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=40632018-04-24T00:00:00Fiscale opleidingsdag offshore groot succesDe KVNR organiseerde op donderdag 19 april jl. samen met Loyens & Loeff een fiscale opleidingsdag over offshore. Tijdens deze middag en avond werden de leden van de KVNR geïnformeerd en bijgepraat over de fiscale ontwikkelingen. De vragen vanuit de zaal leidden ertoe dat de besproken onderwerpen een stevige link hadden met de dagelijkse praktijk.   Allereerst zijn de reders wegwijs gemaakt in de bijzondere wereld van het zeerecht. Aleid Langevoord nam de deelnemers mee in de verschillende zones in de zee, zoals de territoriale wateren, de exclusieve economische zone en het continentaal plat. Hierbij werd de link gelegd naar de toepassing van fiscale wet- en regelgeving.   In parallelsessies werden separaat de fiscale gevolgen voor ondernemingen en werknemers behandeld en aansluitend btw en sociale zekerheid. Na het diner sloten we plenair af met de onderwerpen tonnageregeling en afdrachtvermindering zeevaart. KVNR, Loyens & Loeff en deelnemers kijken terug op een geslaagde dag.   Heeft u suggesties over onderwerpen die u graag in een (fiscale) opleidingsdag behandeld wilt hebben, laat het ons dan weten.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=40582018-04-13T00:00:00KVNR erg positief over doorbraak klimaatonderhandelingen in IMORedersvereniging KVNR is erg positief gestemd over de uitkomst van de klimaatonderhandelingen voor de zeescheepvaart bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de afgelopen twee weken. De milieucommissie van de IMO heeft deze week ingestemd met CO2-reductiedoelstellingen die in lijn zijn met doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.   “Met deze belangrijke en historische mijlpaal laat de zeescheepvaart zien dat zij ook serieus haar verantwoordelijkheid neemt in de verdere reductie van CO2, net als de aangesloten partijen van het Parijs Akkoord” zegt Annet Koster, directeur bij de KVNR.    Reductiedoelstellingen In de overeengekomen tekst zijn de volgende doelstellingen opgenomen: Verdere aanscherping van de bestaande Energy Efficiency Design Index (EEDI) normen. Hierdoor worden er meer energie-efficiëntere nieuwbouwschepen gebouwd; De vervoersprestatie per schip (bijv. CO2-uitstoot per tonkilometer) reduceert met gemiddeld 40% in 2030 ten opzichte van 2008 en er wordt gestreefd naar een reductie van 70% in 2050; Een absolute reductie van broeikasgassen van minstens 50% in 2050 ten opzichte van 2008, waarbij de uitfasering van broeikasgassen (waaronder CO2) zo snel mogelijk in de tweede helft van deze eeuw zal plaatsvinden.   Moeizame onderhandelingen “De adoptie van de initiële strategie voor de reductie van broeikasgassen van de zeevaart is een belangrijke eerste stap in de uitfasering van de CO2-uitstoot van zeevaart in de tweede helft van deze eeuw”, aldus Nick Lurkin, KVNR-adviseur klimaat en milieu die de afgelopen weken bij de onderhandelingen aanwezig was. Lurkin vervolgt: “De onderhandelingen gingen allesbehalve makkelijk, vooral door aanhoudende weerstand bij een ‘handjevol’ IMO-lidstaten die geen absolute reductiedoelstellingen in de initiële strategie terug wilden zien, zelfs niet na de oproep van de zeevaartindustrie aan de overheden om deze week tot ambitieuze doelstellingen te komen!”   Opmaat naar zero emission De IMO-lidstaten zullen zich de komende paar jaar gaan buigen over mogelijke technische, operationele en marktgerichte maatregelen om de CO2-reductie verder door te zetten. De Nederlandse reders hopen dat buiten de komende regelgeving om andere partijen in de logistieke keten ook hun verantwoordelijkheid nemen om de emissies van de zeevaart te helpen reduceren.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=40412018-04-12T00:00:00Reders verwelkomen constructieve CO2-agenda Havenbedrijf RotterdamDe Nederlandse reders omarmen het initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam om een schonere scheepvaart te realiseren. Net als in de zeevaart wordt in de Rotterdamse haven al hard gewerkt om een substantiële rol in de energietransitie te spelen. Als de partijen in de logistieke keten samenwerken draagt dat enorm bij aan de versnelling van de CO2-uitstootreductie.   “Met een positieve stimulans voor reders om de zeevaart te vergroenen, kiest het havenbedrijf voor constructieve samenwerking binnen de keten. Zonder die samenwerking, die ook de reders voorstaan, redden we het niet. Door deze handelswijze kunnen we echt iets bereiken in het sterk terugbrengen van de uitstoot van CO2”, zegt directeur Annet Koster van redersvereniging KVNR.   Ontwerp schepen al van belang voor behalen milieuwinst De zeevaart is een mondiale industrie, goed voor het vervoer van ongeveer 90 procent van de wereldhandel. Relatief gezien is het één van de minst vervuilende vormen van transport, maar dat weerhoudt de reders er niet van om schoner te willen varen. Los van de uitkomst bij de IMO deze week, wordt er dan ook al veel gedaan in de zeevaart om steeds sneller te vergroenen. Nederlandse reders laten moderne schepen bouwen, ontworpen en ontwikkeld door een hoogwaardige kennisindustrie die permanent zoekt naar efficiëntie. Zo wordt op de tekentafel al rekening gehouden met het behalen van een zo groot mogelijke milieuwinst.   Alternatieve brandstoffen De afgelopen jaren zijn door betere ontwerpen substantieel zuinigere schepen op de markt gekomen. Daarnaast spelen ook alternatieve brandstoffen een belangrijke rol. De ontwikkeling van varen op elektriciteit en waterstof staat nog in kinderschoenen, maar LNG is als scheepsbrandstof al steeds meer beschikbaar. Bijvoorbeeld de cruise en ferry industrie is nu dan ook al grootschalig aan het omschakelen naar LNG. Iedere week ligt er in Rotterdam een cruiseschip dat LNG als brandstof gebruikt wanneer het aan de kade ligt. Dit zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar ook minder fijnstof in de stad.https://www.kvnr.nl/cms/showpage.aspx?id=4024