Bureau KVNR

Het bureau van de KVNR - gevestigd in Rotterdam - vormt het secretariaat van de vereniging en biedt ondersteuning aan het bestuur, de commissies, werkgroepen en aan individuele leden.

 

De medewerkers van het KVNR-bureau zijn actief op alle terreinen van de zeescheepvaart, variërend van de maritieme arbeidsmarkt (onderwijs en bemanning), tot duurzaamheid (milieu, innovatie, veiligheid en kwaliteit) en ondernemingsklimaat (fiscaal, juridisch, assurantiën en scheepvaartpolitiek).
Vragen over wetgeving en toezicht rondom het nieuwe Maritieme Arbeidsverdrag? Zijn er problemen met uw vergunningen? Wilt u meer weten over regelgeving voor ballastwater of emissies? Of een juridisch geschil met een opdrachtgever? De stafmedewerkers van de KVNR beantwoorden al uw vragen.

Zij staan u als vakspecialist en adviseur bij; in uw overleg met, bijvoorbeeld, Nautilus International of overheidsorganisaties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Het bureau vertegenwoordigt, al dan niet samen met een vertegenwoordiger van een (bestuurs)rederij, de KVNR in diverse externe organen. Sinds juni 2016 is het bureau van de KVNR volgens de nieuwe norm 9001:2015 ISO-gecertificeerd.

 

Medewerkers KVNR

 

 

00 no_photo

Annet Koster

Directeur

 

Aandachtsgebieden:

 • Bestuurszaken KVNR
 • Verenigingszaken
 • Aansturing bureau KVNR

 

Contact:

010 4146 001

kvnr@kvnr.nl

Guido Hollaar.JPG

Guido Hollaar
Adjunct-directeur

 

Aandachtsgebieden: 

 • Bestuurszaken KVNR
 • Verenigingszaken
 • Aansturing Arbeidszaken, Operationele zaken en Onderwijs
   

Contact:

010 4146 001

hollaar@kvnr.nl

Wendy Bank.JPG

Wendy Bank
Financieel Administrateur

Aandachtsgebieden:

 • Financiële verslaggeving
 • Debiteuren/crediteuren administratie
 • Projectadministratie
 • Contributiezaken

Contact:

010 2176 280

bank@kvnr.nl

Reika Boer.JPG

Reika Boer
Secretariaat

Aandachtsgebieden:

 • Receptie en telefonie
 • Vergunningen RTO, RTK, RAZ
 • Secretariële en administratieve ondersteuning
 • Website

Contact:

010 4146 001

boer@kvnr.nl

00 no_photo

Cathelijne Bouwkamp

Beleidsadviseur Operationele Zaken

 

Aandachtsgebieden:

 • Navigatiezaken
 • Communicatiemiddelen
 • Ladingzaken
 • Veiligheid
 • Havenstaatinspecties (PSC) / vlaggenstaatinspecties
 • Beveiliging: piraterij, security, cyber security, bootvluchtelingen

 

Contact:

010 2176 279

bouwkamp@kvnr.nl

 

 

Nathan Habers.JPG

Nathan Habers
Beleidsadviseur Public Relations

 

Aandachtsgebieden:

 • Public relations en branding KVNR
 • Perscoördinatie en mediarelaties
 • Projectleiding van bijv. arbeidsmarktcampagne Zeebenen Gezocht en de jaarlijkse uitreiking van de Maritime KVNR Shipping Award.
 • Beheer online kanalen KVNR

 

Contact:

010 2176 264 

06 5200 0788

habers@kvnr.nl

Marijke Harberts.JPG

Marijke Harberts-van Ingen
Secretariaat

Aandachtsgebieden:

 • Ledenadministratie 
 • Schepenbestand 
 • Postkamer
 • Archief
 • Facilitaire Zaken

Contact:

010 4146 001

harberts@kvnr.nl

00 no_photo

Saiveka Latina 

Directiesecretaresse

 

Aandachtsgebieden:

 • Secretariaat Bestuur en Directie
 • Ondersteuning stafmedewerkers Commissie Juridische, Economische en Scheepvaartpolitieke Zaken (CEZ) en Commissie Public Relations(CPR) 

 

Contact:

010 2176 267

saiveka@kvnr.nl  


Nick Lurkin.JPG

Nick Lurkin
Beleidsadviseur Milieu

 

Aandachtsgebieden:

 • Secretaris Commissie Veiligheid en Milieu
 • Emissies naar de lucht (zwavel, CO2, NOx, fijnstof en Black Carbon)
 • Ship’s Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI)
 • MARPOL Annex 1 t/m 6, Emission Control Areas (ECA’s)
 • Platform Schone Scheepvaart 
 • Alternatieve brandstoffen (zoals LNG) 
 • Milieu-indices 
 • Brandstofkwaliteit 
 • Tankschepen


Contact:

010 2176 275

lurkin@kvnr.nl

Niels van de Minkelis.JPG

Niels van de Minkelis
Beleidsadviseur Operationele Zaken

Aandachtsgebieden:

 • Techniek: scheepsontwerp, scheepsconstructie, scheepsontmanteling, scheepsuitrusting (inclusief veiligheidsmiddelen), scheepsontmanteling
 • Milieu: ballastwater
 • Offshore werkschepen

Contact:

010 2176 282

minkelis@kvnr.nl

 

00 no_photo

Marjolein van Noort

Beleidsadviseur Economische en Financiële Zaken

 

Aandachtsgebieden

 • Economische zaken
 • Financiële zaken
 • Scheepsfinanciering en ondernemingsfinanciering
 • Handelsverdragen
 • Internationale en nationale fondsen en subsidies
 • Loodsplicht 

 

Contact:

010 2176 278

06 2392 4513

noort@kvnr.nl  

Mirjam Sturm.JPG

Mirjam Sturm-Bakker 
Financieel Administrateur

Aandachtsgebieden:

 • Financiële verslaggeving
 • Debiteuren/crediteuren administratie 
 • Projectadministratie 
 • Contributiezaken

 

Contact:

010 2176 281

sturm@kvnr.nl

00 no_photo

Jan Willem Verhoeff

Beleidsadviseur Operationele Zaken

 

Contact:

010 2176 271

verhoeff@kvnr.nl

Janny de Voogd.JPG

Janny de Voogd
Stafassistente

Aandachtsgebieden:

 • Ondersteuning stafmedewerkers operationele en arbeidszaken

 

Contact:

010 2176 276

voogd@kvnr.nl

Tjitso Westra.JPG

Tjitso Westra
Beleidsadviseur Arbeidszaken

Aandachtsgebieden:

 • Bemanningszaken 
 • Onderwijs 
 • Palompon Institute of Technology (PIT)/NSTC 
 • Arbeidszaken
 • Visa zeevarenden

 

Contact:

010 2176 277

06 2392 4511

westra@kvnr.nl

Lodewijk Wisse.JPG

Lodewijk Wisse 

Beleidsadviseur Juridische en Fiscale Zaken

 

Aandachtsgebieden:

 • Juridische zaken
 • Fiscale zaken
 • Vlagregister
 • Sancties
 • Brexit


Contact:

010 2176 270

06 8397 8355

wisse@kvnr.nl

 

 

 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht