ENNL

BTW

Prioriteit KVNR: behoud huidig btw-regime is van groot belang

Reders: “Het huidige btw-regime dient behouden te blijven voor: 1. restaurant- en cateringdiensten aan boord van schepen; 2. verkoop van goederen aan boord van schepen; en 3. intra-EU passagiersvaart.”

Stena_Hollandica-green-flag
Lodewijk Wisse 150.JPG
Dossierhouder

 

Lodewijk Wisse
Fiscale en Juridische zaken

010 2176 270
wisse@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Sinds 1 januari 2010 wordt btw geheven in het land van vestiging van de afnemer van de dienst. Lidstaten mogen vrijstelling van btw verlenen voor diensten die samenhangen met het vervoer van personen, voor zover het vervoer van deze personen is vrijgesteld.

In het huidige btw-regime is intra-EU passagiersvaart in vrijwel alle lidstaten vrijgesteld van btw. Reden hiervoor dat is dat het belasten hiervan in de praktijk als ondoenlijk wordt beschouwd. Intra-EU passagiersvaart behelst de trajecten van een internationale cruisevaart tussen EU-havens.

Op grond van de Europese Btw-richtlijn zijn de levering van nieuwe zeeschepen en de levering van goederen en diensten aan zeeschepen, zoals bevoorrading en bunkering, vrijgesteld van btw. In Nederland is dit uitgewerkt in het nultarief, zodat het recht op vooraftrek blijft bestaan. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat het zeeschip ook daadwerkelijk op volle zee moet worden gebruikt.

Voor de heffing van btw geldt voor restaurant- en cateringdiensten aan boord van schepen een vrijstelling in de Europese Btw-richtlijn, mits deze diensten tijdens het vervoer worden verricht. Nederland heeft gekozen voor toepassing van het nultarief.

De verkoop van goederen en het leveren van diensten aan boord van een zeeschip dat op volle zee vaart en een internationale reis maakt, zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt in praktisch alle lidstaten van de EU. De KVNR pleit, samen met ECSA, CLIA Europe en INTERFERRY voor behoud van deze vrijstelling.

Uitdaging

De Nederlandse btw-wetgeving vindt zijn basis in de Europese Btw-richtlijn. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gedaan voor een Europese btw-herziening ten aanzien van de levering van goederen. Aanvullende voorstellen worden nog verwacht. Een herziening is goed, mits dit het Europese btw-regime eenvoudiger maakt.

Stand van zaken - 1 april 2019

De KVNR bereidt samen met ECSA, CLIA Europe (cruise-industrie) en INTERFERRY (ferry-industrie) reacties voor op de voorstellen van de Europese Commissie. De inzet hierbij is dat de nieuwe regels niet ingewikkelder worden dan de huidige en dat de internationale concurrentiepositie van de zeescheepvaart door deze voorstellen niet slechter wordt.