Word lid

Aanmeldingsformulier voor het geassocieerde lidmaatschap van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Grootteklasse, aantal werkzame personen belast met maritieme zaken en aantal zeevarenden waaraan diensten worden verleend Jaarcontributie
0 tot 3 €1.150,-
3 tot 10 €2.300,-
10 tot 50 €5.000,-
50 tot 250 €7.500,-
Vanaf 250 €10.000,-